Léčebné konopí i cvičení. Včasná léčba spasticity zlepšuje kvalitu života

16. 8. 2023

Poranění mozku a míchy, mrtvice nebo roztroušená skleróza. To jsou nejčastější příčiny poruchy svalového napětí neboli spasticity. Nedá se zcela vyléčit, vhodným postupem se však dají zmírnit její příznaky. Místem, kde se o pacienty s takovou diagnózou starají, je i Centrum spasticity Nemocnice Hořovice.

Kromě zvýšené svalové aktivity se spasticita vyznačuje také zkrácením svalu a částečnou ztrátou hybnosti. Míra spasticity není vždy stejná, někteří lidé trpí lehkou svalovou ztuhlostí, jiní mají těžké, až bolestivé stavy. Pokud se svalové pnutí neobjeví ihned po cévní mozkové příhodě či jiném onemocnění, nemá pacient ještě vyhráno. „Tyto obtíže většinou nastupují se zpožděním několika týdnů až měsíců,“ upozorňuje zástupkyně primářky neurologie a vedoucí Centra spasticity Nemocnice Hořovice MUDr. Jana Pastuchová.

Zlepšení díky fyzioterapii i lékům

Sice ji není možné vyléčit, podle Jany Pastuchové se však dá se spasticitou bojovat. A často velmi úspěšně. „Léčba je dlouhodobá a vyžaduje velké zapojení pacienta či pečující osoby,“ říká lékařka. Pokud se spastická paréza neléčí, zhoršují se příznaky samy o sobě. Někdy se dokonce objevují i deformity kloubů. „Proto je důležité začít s terapií včas. Ale i v pozdních stadiích dokážeme zlepšit funkci a snížit diskomfort,“ vysvětluje.

Základem je rehabilitace spastické parézy neboli ochrnutí. Ta je zaměřena na tři složky: protahování svalu, posilování svalu vykonávajícího pohyb a oslabení svalu bránícího v pohybu. Poslední zmíněný projev se řeší pomocí látky, která se též využívá na vyhlazení vrásek, a tou je botulotoxin.

V záloze má lékař i další možnosti – může použít léky ze skupiny benzodiazepinů nebo léčebné konopí. U těžké spasticity je možné podávání baclofenu pomocí pumpy. Krajním řešením je pak chirurgická léčba.

Boj se spasticitou v našich nemocnicích

Jedním z míst, kde se doktoři léčbě zvýšeného svalového napětí věnují, je i Centrum spasticity Nemocnice Hořovice, které spadá pod neurologické oddělení. „Status Regionálního centra spasticity nám byl udělen v roce 2022. Vyšetřování a léčba pacientů u nás ve spolupráci s RN Beroun ale probíhají již několik let,“ ujasňuje zástupkyně primářky neurologie.

V týmu, který se o pacienty stará, je neurolog, rehabilitační lékař, v této problematice vyškolení fyzio- a ergoterapeuté a logoped. „Největší skupinu v našich zařízeních tvoří pacienti po cévní mozkové příhodě,“ zmiňuje MUDr. Jana Pastuchová.

V Hořovicích dochází k vyšetřování a edukaci pacientů i k aplikaci botulotoxinu. Dalším zařízením, kde se vyšetřování věnují, je Rehabilitační nemocnice Beroun. Pokud se jedná o složitější případ, je možné po dohodě konzultovat vyšší pracoviště. „Spolupracujeme zejména s Komplexním centrem spasticity Všeobecné fakultní nemocnice a Oddělením rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice,“ vyjmenovává neuroložka.

Nejradši mám motivované pacienty i méně časté diagnózy, říká neuroložka MUDr. Jana Pastuchová

Proč jste se rozhodla pro obor neurologie?

Zajímala mě složitost a komplexnost nervového systému. V současnosti je neurologie velmi dynamický obor. Těší mě, že se za posledních pár let posunula z převážně diagnostické oblasti do stavu, kdy se objevují stále nové léčebné možnosti. A přestože ještě u mnoha diagnóz nedokážeme nabídnout vyléčení, je v našich silách zmírnit příznaky onemocnění a tím zlepšit kvalitu života.

Jaké případy vás baví nejvíce?

To je těžká otázka, pacienty si lékař nevybírá. Můžu říct, že je pro mě zajímavé přijít na méně častou diagnózu. Ale asi nejvíc mě těší, když narazím na motivovaného pacienta a společně se nám povede dosáhnout zlepšení.

Co mohou lidé dělat, aby se jim neurologické potíže co nejdéle vyhýbaly?

Asi neexistuje kouzelná rada, ale obecně se dá říct, že co je dobré pro srdce, je dobré i pro mozek. To znamená pravidelná přiměřená fyzická aktivita i ve vyšším věku, dvacet minut svižné chůze denně mi přijde jako udržovací minimum. Vyvážený jídelníček, nekouřit, výrazně omezit konzumaci alkoholu, dostatečně spát. A v neposlední řadě pečovat o dobré vztahy. Člověk je tvor společenský a bez kvalitních mezilidských vztahů chřadne.

 

Máte podezření na spasticitu u sebe či blízkých? Obraťte se na některé z center spasticity.

V Nemocnici Hořovice je možné se objednat na vyšetření prostřednictvím centrální recepce, přes e-mail botulotoxin@nemocnice-horovice.cz nebo na tel. 311 552 020 v pondělí a úterý mezi 10.–15. hodinou.

Na vyšetření v Rehabilitační nemocnici Beroun se lze objednat na tel. 311 754 356.

Léčba probíhá ve většině případů ambulantně. Je možné se dohodnout na rehabilitaci při hospitalizaci v Rehabilitační nemocnici Beroun, nejčastěji na 2 až 3 týdny.