Konference 5. Dny novorozeneckých kazuistik se konala na zámku Zbiroh

11. 6. 2021

Datum otevření registrace na konferenci novorozeneckých kazuistik je vždy mezi lékaři a zdravotními sestrami velmi očekáváno. Každoroční velká účast zdravotníků dokazuje, že konference patří mezi žádané a zajímavé akce, která nabízí nevšední setkání, přednášky a diskuze.

Konferenci, která je nabitá zajímavými kazuistikami z oboru neonatologie a všech stupňů novorozenecké péče se zaměřením na novorozence od 30. týdne těhotenství, organizuje každoročně primářka novorozeneckého oddělení Nemocnice Hořovice MUDr. Milena Dokoupilová.

„V loňském roce se nám konferenci bohužel nepodařilo zrealizovat, protože byly všechny akce obdobného charakteru, s ohledem na vládní opatření proti šíření COVID-19, zakázány. O to více jsem ráda, že se letošní konference podařila,“ říká MUDr. Dokoupilová. „Přednášky a následné diskuze k jednotlivým kazuistikám opět přinesly cenné informace z praxe a věřím tomu, že si všichni odnášíme nové poznatky, které jsou pro naši práci velmi důležité.“

Dvoudenní konference se konala na zámku Zbiroh, nedaleko Nemocnice Hořovice, od 10.  do 11. června. Během těchto dvou dnů bylo představeno a diskutováno 27 kazuistik přednášejícími z nemocnic z celé České republiky, včetně zástupců ze Slovenska. „Ke konferenci patří i společenský večer, který jsme obohatili o přednášku „Partnerské vztahy včera a dnes“ Laury Janáčkové, autorky knih o lidských vztazích a komunikaci. Přišlo nám na místě probrat i to, co vlastě samotnému početí předchází,“ popsala primářka se smíchem.

„Ráda bych poděkovala vedení Nemocnice Hořovice a všem firmám, které se postaraly o doprovázející program. Již nyní se těším na další rok a doufám, že se opět všichni ve zdraví sejdeme,“ dodává MUDr. Milena Dokoupilová.

Galerie

Hlavní organizátorkou konference je MUDr. Milena Dokoupilová, které k jejímu úspěšnému průběhu gratulovala výkonná ředitelka AKESO holding, Martina Kulštejnová.
Letošní Dny novorozeneckých kazuistik se konaly na zámku Zbiroh.