Koncert pro dárce krve

15. 6. 2019

Každoročně pořádá Nemocnice Hořovice koncert pro dárce krve, kteří docházejí na Transfuzní oddělení nemocnice.

U příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6. 2019, jsme připravili pro dárce hudební koncert kapely Žlutý pes, který se uskutečnil v Kulturním domě Plzeňka v Berouně. Oslavit tuto záslužnou činnost přišlo kolem 400 dárců. Během večerního programu byl vylosován jeden z přítomných dárců, který získal zájezd do Řecka pro dvě osoby v hodnotě 50 000 Kč. V letošním roce byla vylosována paní Peřinová, která má za sebou přes 80 bezplatných odběrů.

„Počet lidí, kteří docházejí do naší transfuzní stanice, stále roste. Jen v loňském roce darovalo krev 11 821 dárců. Předali jsme několik jubilejních plaket jako např. 46 zlatých křížů III. stupně za 80 odběrů a i 1 zlatý kříž II. stupně za 120 odběrů,“ říká ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Michal Průša. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se takto podílejí na záchraně lidských životů. Tím, že darujete krev, darujete život,“ uzavírá ředitel hořovické nemocnice.

 

 

 

Galerie

Záštitu nad akcí převzal starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina (vlevo), který je sám mnoholetým dárcem krve.
Během večera vystoupila kapela Žlutý pes.
Na koncert přišlo kolem 400 dárců.