Hořovický paliativní tým je součást projektu Ministerstva zdravotnictví o zlepšení paliativní péče v nemocnicích

6. 2. 2018

Více než sedmdesát procent lidí dnes umírá ve zdravotnických zařízeních. Tato skutečnost podnítila nemocnice k rozvoji paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči. Paliativní tým, který pečuje o nevyléčitelné nemocné, funguje již druhým rokem i v hořovické nemocnici.

Předminulý rok byla hořovická nemocnice podpořena nadačním fondem Avast, který  v rámci kampaně Spolu až do konce umožnil 18 nemocnicím  rozvoj nemocniční paliativní péče. Hořovická nemocnice tak získala grantové prostředky ve výši dvou milionů korun, které využila pro rozvoj paliativní péče.  „Náš projekt spočíval ve vytvoření nemocničního paliativního týmu a také vybudování  dvou lůžek akutní paliativní péče v dospělé části nemocnice, přesněji na interním oddělení a dvou lůžek v dětské části nemocnice,“ říká Mgr. Jiří Pichlík, vrchní sestra interního oddělení a koordinátor hořovického projektu.

V rámci projektu vznikl napříč nemocnicí funkční multidisciplinární paliativní tým, který je složen z různých odborností (lékaři, sestry, sociální pracovnice, psycholožka, klinický farmakolog a rehabilitační lékařka). Ti všichni se scházejí na pravidelných poradách a společně řeší jednotlivé pacienty.

Garantem celého projektu je MUDr. Mahulena Mojžíšová, primářka dětského oddělení, která je nejen vysoce erudovaným pediatrem, ale také atestovaným paliatrem neboli lékařem vzdělaným v paliativní medicíně. Paní primářka se velmi angažuje v otázkách paliativní péče a paliativní medicíny mimo jiné i jako předsedkyně Sekce dětské paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny a členka výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

O práci paliativního týmu, a to nejen v Hořovicích, je i následující reportáž České televize http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2382358-umirat-dustojne-ministerstvo-chce-zavadet-paliativni-peci-do-nemocnic

Galerie