Hořovická „transfúzka“ si připomněla Světový den dárců krve

14. 6. 2017

Čtrnáctý den měsíce června patří tradičně dárcům krve. Právě 14. června se narodil rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner, objevitel RH faktoru. Toto výročí si připomněli také v hořovické transfúzní stanici, která s více než 5 500 registrovanými dárci a téměř 11 000 bezplatnými odběry ročně představuje největší odběrové centrum v celém Středočeském kraji.

Přestože se před letními prázdninami tradičně objevují neuspokojivé zprávy o nedostatku krve, dárců, alespoň v hořovické nemocnici, stále přibývá. „K poslednímu květnu máme o téměř 400 dárců více než v loňském roce. Nových dárců máme k dnešnímu dni 270. Toto číslo bylo v loňském roce zaznamenáno v měsíci srpnu“, konstatuje s uspokojením Jana Šrámková, vedoucí sestra hořovické „transfúzky“.

Velký podíl na tomto úspěchu má řada profesních a zájmových sdružení. Nepochybně mezi ně patří tradičně Hořovické maminky, příslušníci Policie ČR z Berouna a z Rudné, studenti berounských středních škol, ale i nově darující spolky, kluby a zájmové organizace např. hasiči Křešín, Žebrák, Tlustice, fotbalisté FK Hořovicko, Junáci a další. Členové těchto spolků se hlásí ke skupinovým odběrům při různých příležitostech. Například dnes to byli členové Mikroregionu Hořovicko, nebo občané z Cerhovic.

„Nemáme problém se získáváním nových dárců. Vedení nemocnice je velice vstřícné a prostředí, ve kterém se dárce pohybuje, modernizuje a neustále vylepšuje. Pro nás je spokojenost dárce velkým přínosem, neboť takový dárce je velmi často zárukou, že přivede dalšího dárce, např. někoho z rodiny, z práce či kamaráda. Snažíme se je motivovat různými způsoby. Řeknu příklad: asi patnáct let rozdáváme vstupenky pro dárce krve do Šiklova mlýna - letos jich rozdáme 2 500 kusů,“ vysvětluje paní Šrámková.

Stejně velký podíl mají také jubilejní dárci, kterých v Hořovicích registrují několik stovek. Mezi ně patří například paní Anna Němcová z nedalekých Zdic, která dnes darovala krev po osmdesáté. Přes zvýšenou potřebu krev získávané od dárců hořovická trasfúzka musí počet odběrů regulovat s ohledem na požadavky a spotřebu. „Takže často telefonicky žádáme konkrétní dárce, aby přišli darovat krev, na druhou stranu někdy žádáme dárce, aby svůj úmysl přijít darovat krev posunuli o nějaký den. Domnívám se, že máme s dárci skvělou spolupráci. Dárcům přejeme příjemně prožité léto, dovolenou prožitou dle jejich představ a v každém případě šťastný návrat,“ poznamenává Jana Šrámková.

Galerie