Den zdraví v Berouně

10. 4. 2018

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) byla založena 7. dubna 1948, a toto datum bylo vyhlášeno za Světový den zdraví. Již druhým rokem pořádala Nemocnice Hořovice tento den osvětovou akci zaměřenou na prevenci. Letošním tématem bylo Zdraví pro všechny, a to napříč věkem, i národnostmi.

V sobotu 7. dubna 2018 na berounských trzích bylo možné nalézt i stánek Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun. Zdravotnický personál návštěvníkům měřil hladinu cukru v krvi, krevní tlak a vedl s návštěvníky rozhovory na téma zdravý životní styl. Bylo rozdáno mnoho edukačních materiálů vztahujících se k tématu. Za uskutečněné vyšetření rozdávali zdravotníci nemocnice ovoce, které mělo podpořit správné a zdravé stravovací návyky.

„Zastavilo se u nás přibližně 400 lidí. Jsem velice rád, že akci tohoto typu nemocnice pořádají. Lidé by měli myslet na prevenci. I když se člověk cítí zdráv, neměl by zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná,“ komentoval akci MUDr. František Vlček, PhD..

„Je až zarážející kolik lidí přiznalo, že svému zdraví nevěnuje žádoucí pozornost a nenavštěvuje v rámci preventivních prohlídek lékaře. Téměř polovině lidí, kteří nás v sobotu navštívili, jsme na základě naměřených hodnot doporučili návštěvu praktického lékaře,“ doplnila Mgr. Blanka Hošková, manažerka kvality hořovické nemocnice.

Galerie