Data pacientů chráníme kombinací všech dostupných technologií

12. 3. 2019

"Informační technologie nejsou hrozbou. Jsou pouze nástroj a záleží na nás, jak je využijeme," říká Jan Dobrý, vedoucí oddělení IT Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun.

Proč jste se rozhodl pro obor informačních technologií?
Obligátní otázka, na kterou odpoví většina informatiků podobně. Počítače mě od mládí fascinovaly a obdivoval jsem nový prostor, který je omezen pouze lidskou představivostí. Ve světě počítačů není nic nemožné. Po letech už samozřejmě vím, že to tak jednoduché není. Pro mladé lidi je oblast informačních technologií velká výzva a u mě tomu nebylo jinak.

Chtěl jste vždycky pracovat s počítači?
Vyrůstal jsem v době, kdy nás ještě počítače, notebooky a telefony neobklopovaly stejně jako dnes. Tehdy jsem si neuvědomoval, že bych se tím mohl živit. Pamatuji si, že na základní škole jsem se viděl jako učitel nebo právník.


Jak dlouho pracujete v nemocnici?

Nastoupil jsem v roce 2010 do Nemocnice Hořovice. Tehdy jsem ještě nevěděl, že celou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce a veliký rozmach informačních technologií. V životě člověka je těch 8 let celkem krátká doba, ale z pohledu informačních technologií, vzhledem k rychlosti vývoje, je to obrazně pár generací. Podívejte se na nemocnici, je rekonstruována poctivě a moderně. Stejně tak tomu je u informačních technologií.


Kolík lidí – IT pracovníků máte ve svém týmu?

Oddělení IT začínalo v každé nemocnici ve dvou informaticích. S tím, jak se nemocnice rozvíjí, se počet informatiků navýšil přibližně na desítku v Hořovicích, Berouně a Pardubicích. Na trhu práce je o informatiky nouze, takže bych rád i touto cestou oslovil potencionální uchazeče. Máme i malé oddělení IT vývoje, kam by mělo přijít několik vývojářů.


Co obnáší práce IT v nemocnici?

V krátkosti se jedná o podporu uživatelů, zajištění provozu všech informačních systémů, spolupráci s dodavateli zdravotnické techniky a jak už je zvykem v našich nemocnicích, neustálý rozvoj a osazování nových prostor našimi technologiemi. V poslední době se musíme také více zaměřovat na bezpečnost a ochranu dat.


Jaké programy využívají lékaři?

Zdravotnický personál využívá jeden hlavní nemocniční informační systém. A k tomu sdružené programy a hardware, který souvisí s danou odborností. Snažíme se držet co nejmenší počet systémů a naším cílem je udělat je co nejjednoduššími. To je velice složité s ohledem na to, co všechno musí pojmout. Zde velkým dílem pomáhá naše oddělení IT vývoje, které složité části programů nahrazuje jednoduššími vlastními programy. Uživatelé tedy mají ten komfort, že využívají jenom to, co opravdu potřebují. Abychom zdravotnickému personálu uvolnili ruce pro jejich hlavní činnost, bude to do budoucna oblast, kterou se chceme zabývat.

Jaká je ochrana údajů pacienta? Respektive máme v nemocnici speciální program/nastavení?
Data pacientů chráníme kombinací všech dostupných technologií, nastavujeme pracovní procesy tak, aby k úniku nemohlo dojít. Problematiku ochrany dat musí řešit každé oddělení informatiky. Byl bych naivní, kdybych řekl, že k úniku informací nemůže dojít, ale bezpečnost nepodceňujeme a udělali jsme pro ni maximum. Často v úniku dat hraje roli lidský faktor, který bohužel ovlivnit neumíme.


Jak se vyvíjí práce IT v nemocnici? Hrozí podle Vás, že by mohly počítače nahrazovat lékařskou péči například v diagnostice onemocnění pacienta?

Za naši organizaci mohu říci, že práce je stále více. Informační technologie pronikají ve zdravotnictví postupně úplně do všech oblastí a počet i objem IT technologií se neustále zvyšuje. Co se týká druhé otázky, tak bych změnil slovíčko „hrozí“. Informační technologie nám nehrozí. Jsou pouze nástroj a záleží na nás, jak je využijeme. Expertní systémy mají už delší dobu možnost přijímat informace a ve zdravotnictví jejich výstupem může být například diagnóza. Počítače by v tomto ohledu ještě dlouhou dobu neměly nahradit člověka. Již dnes mu ale mohou velice výrazně rozšířit obzory. Jako nástroj práce mohou poskytnout důležité informace, které by člověk mohl jednoduše přehlédnout. Časem se tato spolupráce stane běžnou praxí a budoucím generacím takové využití počítačů přijde přirozené. Vzpomeňme na stolní počítače, tablety a telefony.