AKTUALIZACE: Informace pro pacienty k šíření Coronaviru - SARS-CoV-2

5. 3. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, související s šířením SARS-CoV-2 v Evropě, informujeme veřejnost o nastavených postupech v Nemocnici Hořovice.

Pokud MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava) a pobýval/a jste v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19 kontaktujte tel. č. 112. 

 

Coronavirus SARS-CoV-2

 • Coronavirus SARS-CoV-2 vyvolává onemocnění COVID-19. Onemocnění probíhá obdobně jako chřipkové onemocnění a má podobné důsledky pro zdraví pacientů (u většiny nemocných má lehký průběh, u části pacientů průběh těžší).
 • Coronaviry jsou viry vyskytující se mezi zvířaty, ale o některých je známo, že mohou vyvolat onemocnění u lidí.
 • Coronavirus SARS-CoV-2 je nový kmen, který byl identifikován v Číně na konci roku 2019.
 • Virus se přenáší kapénkovou cestou, což znamená při kašli, kýchání, smrkání.
 • Inkubační doba (projevy příznaků od nákazy) je 2-14 dnů.

Příznaky onemocnění

 • zvýšená tělesná teplota
 • kašel
 • dušnost
 • obtížné dýchání
 • bolesti svalů
 • únava

Preventivní opatření

 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
 • Vyhněte se návštěvě míst, kde se shromažďuje nebo vyskytuje velké množství lidí, a to zejména v uzavřeném prostředí.
 • Myjte si pečlivě ruce vodou a mýdlem, a to minimálně po dobu 30 sekund vždy před jídlem, po použití toalety, po kontaktu se zvířaty.
 • Dodržujte respirační hygienu (zakrývejte si ústa při kašli či kýchání kapesníkem, případně kašlete do rukávu – poté si umyjte ruce).
 • Používejte jednorázové papírové kapesníky.
 • Dodržujte obecná pravidla pro manipulaci s potravinami.
 • Vyhněte se návštěvě míst a trhů, kde se manipuluje se zvířaty.
 • Při návštěvě zdravotnického zařízení se řiďte pokyny zdravotnického personálu.

Všechny důležité informace najdete na

 • webu Státního zdravotního ústav www.szu.cz  
 • jednotlivých hygienických stanicích (ve Středočeském kraji to je www.khsstc.cz)
 • stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

Důležité kontakty

 • Speciální infolinka SZÚ 724 810 106 nebo 725 191 367 je v provozu nonstop. Na této lince je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií Coronaviru SARS-CoV-2.
 • Krajská hygienická stanice Beroun, Oddělení protiepidemické 736 521 342 nebo 736 521 357.

 

Pokud MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava) a pobýval/a jste v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19:

Kontaktuje TELEFONICKY tel. č. 112, případně místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte Váš zdravotní stav s pracovníky epidemiologického oddělení.

 Operátor linky 112 přijme telefonát osoby, která má podezření na nákazu COVID-19, dotáže se na kraj trvalého bydliště a telefonní číslo (přednostně mobilní) volající osoby, telefonicky předá zjištěné údaje místně příslušné Krajské hygienické stanici, která Vás bude následně informovat o dalším postupu. 

 

Pokud NEMÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ALE POBÝVALI JSTE V MÍSTECH, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19 zůstaňte doma, v následujících 14 dnech sledujte svůj zdravotní stav, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112. 

 

Plánovaná ambulantní ošetření v NH

 • Pokud máte uvedené příznaky respiračního onemocnění a současně jste pobýval/a v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19, odložte své plánované ošetření a kontaktujte nejprve místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte situaci s pracovníky epidemiologického oddělení.
 • Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění, ale byli jste v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů a máte naplánované ambulantní ošetření v nemocnici kontaktujte nejprve místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte situaci s pracovníky epidemiologického oddělení.

 

Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve vašem okolí.