Rozšiřujeme pediatrickou péči o neurologickou ambulanci

10. 3. 2021

V Nemocnici Hořovice stále usilujeme o rozšíření spektra poskytované péče. Nyní jsme doplnili náš tým o MUDr. Petra Sobotku - dětského neurologa a epileptologa jak dětských, tak i dospělých pacientů se záchvatovým onemocněním.

Jaké spektrum péče v rámci neurologické pediatrické ambulance poskytujete?

Co se týče dětské neurologie je ambulance zaměřena na všeobecnou komplexní péči o pediatrické neurologické pacienty včetně diagnostiky a léčby epilepsie.

V Nemocnici Hořovice je dětská poradna otevřena v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. V úterý budu ordinovat v Diagnostickém centru Nemocnice Hořovice v Praze na Nových Butovicích. Pátek mám vyčleněný na poradnu pro dospělé  pacienty s epilepsií. Do ambulancí v nemocnici se lze objednat přes recepci na tel. č. 14500.

Jaké nejčastější diagnózy v ambulanci řešíte?

Mezi nejčastější diagnózy dětského věku patří určitě záchvatová onemocnění, epilepsie i jiné stavy jako např. synkopy, afektivní záchvaty, tikové poruchy atd. Dále často vídáme bolesti hlavy, ať už se jedná o  migrény či tenzní cefaleu. Výhodou zde je i možná součinnost s dětským psychologem, protože nemalá část problematiky dětských neurologických pacientů má psychosomatický rozměr. 

V Nemocnici Hořovice jsme schopni komplexní diagnostiky neurologických obtíží, včetně EEG a  vyšetření pomocí magnetické rezonance, kterou využíváme v sesterské berounské nemocnici a bude k dispozici i v Diagnostickém centru na Butovicích.

Samozřejmě vzácné diagnózy, jako např. dědičné poruchy metabolismu, neurodegenerace či vážné neuromuskulární poruchy, směřujeme vždy, jako všechna menší pracoviště, do příslušných center vysoce specializované péče typu FN Motol a dále bude případná dispenzarizace těchto pacientů probíhat ve spolupráci s nimi. 

Budete poskytovat v nemocnici i konziliární činnost?

Ano, protože v Nemocnici Hořovice je i neonatologické oddělení a pediatrická lůžka včetně oddělení Dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče pro děti, je nezbytné zajistit i konziliární činnost hospitalizovaných pacientů s neurologickou a neurovývojovou problematikou. Výhodou je, že v rámci komplexní péče, kterou naše nemocnice poskytuje,  můžeme tyto dětské pacienty sledovat multioborově v dlouhodobém horizontu.

Budete spolupracovat i s  dalšími odděleními v nemocnici?

Ano, řada neurologických diagnóz vyžaduje dlouhodobou a víceoborovou spolupráci. Kromě již zmíněných pediatrů, neonatologů a psychologů je velmi úzká spolupráce i s rehabilitací, která je v naší nemocnici na velmi dobré úrovni. U řady pacientů, např.  s dětskou mozkovou obrnou, či  s různými závažnými poúrazovými stavy, je velmi důležitá rehabilitace dlouhodobá, prakticky celoživotní. Je nezbytná ke zmírnění a prevenci souvisejících obtíží, a tím významnému zvýšení kvality života takto nemocných pacientů.

Proč jste si vybral právě Nemocnici Hořovice?

Studoval jsem na lékařské fakultě v Plzni, po absolvování jsem nastoupil na neurologickou kliniku FN Plzeň, kde jsem si udělal atestaci z dospělé neurologie.  Od roku 2014  jsem se zapsal do oboru dětské neurologie a od atestace v roce 2017 se věnuji  této problematice přednostně. Absolvoval jsem klinickou  epileptologickou stáž v dětském i dospělém Centru pro epilepsie FN Motol. 

Rád bych se zde zaměřil primárně na dětské pacienty a nemocné s epilepsií. To byla hlavní motivace, proč jít pracovat do Nemocnice Hořovice. To, že zde je velký potenciál mít prostor a možnost věnovat se tomu, co mě baví nejvíce a to  jsou dětští pacienti a problematika epilepsie obecně.