Nová ORL ambulance s novým zákrokovým sálem

20. 3. 2017

Již několik měsíců funguje nově vzniklá ORL ambulance, která je, kromě jiného, zaměřená i na vyšetřování pacientů s poruchami dýchání ve spánku. Navíc 21. března si připomeneme Světový den zdravého spánku, jehož cílem je upozornit na problematiku poruch spánku. O tom, jak důležitý je kvalitní spánek, a jak se vyšetřují a léčí jeho poruchy, si promluvíme s MUDr. Danielou Olšavovou, která se věnuje spánkové medicíně a ORL.

Paní doktorko, pod vaším vedením funguje v hořovické nemocnici spánková laboratoř. Jaké poruchy spánku vyšetřujete, a jaký je jejich výskyt?

Naše spánková laboratoř se již čtvrtým rokem zabývá poruchami dýchání ve spánku, které zahrnují chrápání a zástavy dechu na podkladě zúžení nebo uzavření horních cest dýchacích, souhrnně nazývané spánkový apnoický syndrom (OSA). Vyšetřujeme dospělé pacienty, kde se objevuje tento syndrom nejčastěji ve věku 40-50 let, postihuje asi 21% mužů a 9% žen. Od září 2016 je naše spánková laboratoř akreditována, a věnujeme se jak diagnostice, tak léčbě apnoického syndromu. 

Jak probíhá diagnostika těchto poruch spánku?

Vyšetření musí být komplexní, proto probíhá v několika stupních. Každý pacient absolvuje jednonoční spánkový monitoring a ORL vyšetření. Výsledky těchto vyšetření nám napomůžou v rozhodnutí o dalším diagnostickém a léčebném postupu. V případě potřeby je pacient následně odeslán na další vyšetření, např. plicní, kardiologické, neurologické.

Kolik pacientů jste doposud vyšetřili ve spánkové laboratoři?

Doposud jsme vyšetřili okolo 250 pacientů. Měsíčně diagnostikujeme průměrně patnáct pacientů, čekací doba je asi 1,5-2 měsíce. Vzhledem k masivně přibývajícímu množství pacientů s danými potížemi je vhodné se ke spánkovému monitoringu objednat s časovým předstihem.

Jak probíhá léčba těchto poruch spánku?

Většina pacientů je léčena konzervativně, to jest přetlakovým přístrojem, který zabraňuje vzniku zástav dechu tím, že udržuje horní cesty dýchací ve spánku volně průchodné. Zatím je u nás vedených na tuto léčbu 45 pacientů s výborným efektem. Pokud je z ORL hlediska indikace k operaci, pacienti jí absolvují u nás, v celkové nebo lokální anestezii.

Od léta 2016 funguje v naší nemocnici nová ORL ambulance a nový zákrokový sál ...

Nově vytvořená specializovaná ORL ambulance je kromě jiného zaměřená i na vyšetřování pacientů s poruchami dýchání ve spánku. Disponujeme kompletním moderním přístrojovým vybavením. Nově provádíme ambulantně chirurgickou léčbu chrápání - uvuloplastiku radiofrekvenční ablací. Zákrokový sálek je využíván na „malé“ výkony, a to odstraňování kožních lézí na tváři a krku, zejména kožní nádory, pigmentové névy, a jiné.

Bližší informace o problematice poruch spánku naleznete na našem webu: http://www.nemocnice-horovice.cz/oddeleni/interni-oddeleni/o/spankova-laborator-nemocnice-horovice

Galerie