Bezpříznakové období rakoviny tlustého střeva může trvat roky

19. 2. 2024

MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA, je koloproktolog a předseda Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti. Věnuje se léčbě zhoubných a nezhoubných nemocí tlustého střeva a konečníku a funkčních poruch tlustého střeva a konečníku. Pracuje v koloproktologické ambulanci chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice. Je autorem řady studií a publikací k onemocnění tlustého střeva a konečníku.

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Každoročně je diagnostikovaných přibližně osm tisíc nových případů. Pokud by lidé chodili na kolonoskopii, mnohým by to zachránilo život. „Bezpříznakové období kolorektálního karcinomu totiž může trvat i několik let,“ upozorňuje lékař Július Örhalmi.

Typický pacient s rakovinou tlustého střeva bohužel podle zkušeností lékaře Júlia Örhalmiho není. „Sice kolorektální karcinom postihuje většinou starší pacienty nad 60 let a častěji muže. Ale vyskytuje se i u mladých nekuřáků s aktivním životním stylem. Tady je to však často spojené s mutací některého z genů,“ říká.

Šancí, jak rakovinu tlustého střeva a konečníku odhalit včas, je preventivní vyšetření. Tady je podle slov lékaře jasně nejspolehlivější kolonoskopie. „Pacient s negativním výsledkem při vyšetření okultního krvácení totiž může i tak nádor mít,“ varuje. A dodal, že ultrazvukem se nádor poznat nedá a CT vyšetření prý zase nemusí odhalit malý nádor v počátečním stadiu. A právě to je u léčby kolorektálního karcinomu podstatné. Pokud je nádor odhalen včas, úspěšnost léčby je velmi vysoká.

Velké rozdíly v pětiletém přežití jsou mezi jednotlivými klinickými stadii. Zatímco u 1. a 2. stadia dosahuje pětileté přežití kolem 90 procent pacientů, u 3. stadia je to už 58 procent pacientů a u 4. stadia – tzn. s přítomností vzdálených metastáz – je to pouhých 14 procent pacientů,“ uvádí proktolog.

Krvácení nemusí být jen příznakem rakoviny.

Bohužel kolorektální karcinom je podle lékaře Júlia Örhalmiho zrádný v tom, že se až do pokročilejších stadií projevuje velmi nenápadně a mnozí si ho pletou i s hemoroidálním onemocněním. U velmi časných nádorů nejsou navíc příznaky žádné.

Později se může objevit častější krvácení při stolici, nemusí být nějak výrazné a dokonce nemusí být ani volně pozorované. Může to být přítomnost hlenu ve stolici, změna charakteru stolic, střídání zácpy a průjmů, častější nucení na stolici, nechutenství, ztráta hmotnosti, bolesti, chudokrevnost, ztráta fyzické výkonnosti, únava. Všechny výše uvedené příznaky jsou bohužel přítomné až u pokročilejších forem,“ uvádí lékař.

A co by proktolog Július Örhalmi doporučil jako ideální prevenci proti kolorektálnímu karcinomu? „Jednoznačně je to dostatek pohybu, hlídání hmotnosti, dostatek vlákniny v potravě, omezení alkoholu a kouření.

V současnosti žije v České republice asi 50 tisíc pacientů se zhoubným nádorem tlustého střeva nebo konečníku.

„Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku je 77 případů na 100 000 obyvatel. Úmrtnost činí 35 na 100 000 obyvatel. Celosvětově se muži umisťují na 13. místě a ženy na 21.–23. místě ve výskytu kolorektálního karcinomu, což je výrazné zlepšení proti roku 2012, kdy se muži umístili na 3. místě celosvětově a ženy na 10. místě,“ dodal lékař.

 

Zdroj: webové stránky iDNES.czPetra Barochová, 14. února 2024