prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 552 008 Umístění v nemocnici

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu celého spektra onemocnění nervového systému, tedy mozku, periferních nervů a dalších struktur. K zajištění plnohodnotné péče o pacienta úzce spolupracujeme s ostatními odděleními naší nemocnice a také se specializovanými centry v nemocnicích vyššího typu. Pro hospitalizované pacienty máme k dispozici 24 standardních lůžek, dále na 6 monitorovaných lůžek intermediální péče a 3 monitorovaná lůžka intenzivní péče. U pacientů na standardních lůžkách máme možnost trvalého monitorování srdeční činnosti (EKG telemetrie).

Hospitalizace pacientů

Pacienti jsou k hospitalizaci na oddělení přijímáni z důvodů diagnostických zejména na vyšetření, která nelze provádět ambulantně, a také z důvodů terapeutických. Mezi základní neurologické diagnostické metody patří odběr mozkomíšního moku a jeho následné vyšetření v renomované laboratoři.

Součástí oddělení jsou elektrodiagnostické laboratoře provádějící vyšetření elektrické mozkové aktivity (EEG) a vedení signálu periferními nervy (EMG). Dále provádíme ultrazvukové vyšetření tepen zásobujících mozek (karotidy, vertebrální tepny).
Ve spolupráce s radiodiagnostickým oddělením naší nemocnice je zajištěna dostupnost CT vyšetření 24h denně, v případě nutnosti je k dispozici MR vyšetření v blízké Nemocnici Beroun.

Nedílnou součástí péče o neurologicky nemocné je rehabilitace. Je zajišťována fyzioterapeuty na u hospitalizovaných pacientů, v případě nutnosti je možný překlad pacienta na rehabilitační oddělení Nemocnice Beroun.

Pacienti přijímaní pro akutní cévní mozkovou příhodu jsou konzultování se spádovým Iktovým centrem (FN Motol), v indikovaných případech je podána léčba trombolýzou.

V případě nutnosti neurochirurgického řešení obtíží pacienta (výhřez ploténky, mozkové krvácení či nádor, zůžená tepna,…) předáváme pacienty do péče renomovaných neurochirurgických pracovišť (ÚVN Praha-Střešovice, Nemocnice Na Homolce, Spondylochirurgická klinika FN Motol).

Úzce spolupracujeme se specializovanými poradnami ve fakultních nemocnicích (FN Motol, FN Plzeň), to se týká zejména pacientů s roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou nemocí.

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu těchto onemocnění:

 • vertebrogenní obtíže od prostých bolestí zad po kořenové syndromy při výhřezu meziobratlové ploténky
 • nemoci svalové – myopatie, myotonie, myozitidy, polymyalgie
 • poruchy nervosvalového přenosu – myasthenie, myasthenické sy.
 • postižení periferních nervů – polyneuropatie, mononeuropatie, kraniální neuropatie – zejména periferní paresa n. VII, III, neuralgie trigeminu, postižení brachiálního nebo lumbálního plexu, úžinové sy
 • onemocnění míchy – vaskulární myelopathie, zánětlivé myelitidy, míšní nádory, degenerativní míšní procesy
 • demyelinizační choroby – roztroušená skleróza,…
 • cévní mozkové příhody včetně možnosti podání trombolýzy ve spolupráci se spádovým Iktovým centrem
 • mozkové nádory ve spolupráci s neurochirurgy a onkology
 • postižení extrapyramidového systému – Parkinsonova choroba, Parkinson plus, hepatolentikulární degenerace, hyperkineticko-hypotonické syndromy,…
 • epilepsie a epileptické syndromy
 • dalších záchvatová onemocnění – např. neuralgie n. V, IX, Menierova choroba, migrenozní cefalea
 • neuroinfekce s následným předáním do péče specializovaného infekčního oddělení

Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci pro obor specializačního vzdělávání neurologickému oddělení. Tato akreditace je v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.
Počet školících míst v příslušném oboru specializačního vzdělání: max. 4.

Přečtěte si doklad o akreditaci.

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:


Jednolůžkový pokoj 700 Kč/den

Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:
vedoucí sestra, Jaroslava Štěpničková, +420 311 552 008

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách v době mezi 14 – 16 hodinou nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte přímo na neurologické oddělení nejpozději do 9.00 hodin.

Jdu na operaci

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas:

 • IS 001 N Lumbální punkce
 • IS 002 N EMG (Elektromyografické vyšetření)

Režim oddělení

VIZITY probíhají 2x denně. Na standardním oddělení Ranní 8.00 - 10.00 hod, večerní 17.00-18.00 hod. Na pokoji IMP ranní 9.00-10.00 hod., večerní 18.00 – 19.00 hod. Primářské vizity probíhají 2 krát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9.00-12.00 hod

Podávání stravy

Snídaně 7.15 7. 30 hod
Oběd 11.00 11.30 hod
Svačina 15.00 15.30 hod
Večeře 17.00 17.30 hod

Polední klid a spánek

Ticho a klid léčí. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním, budťe tolerantní a ohleduplní. V těchto hodinách si vypněte své mobilní telefony nebo je nastavte na tichý režim.

Polední klid je od 12.30 hod – do 14.30 hod.
Noční klid je od 22.00 hod – 7.00 hod.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Lůžkové oddělení disponuje 34 lůžky, 3 pokoje 4 lůžkové, 3 pokoje 3 lůžkové, 1 pokoj 2 lůžkový a 5 pokojů jednolůžkových. Jednolůžkové nadstandardní pokoje stojí 700 Kč za osobu a noc a je vybaven ledničkou.

Služby poskytované nad rámec veřejného zdravotního pojištění

Atraumatická jehla pro lumbální punkci

Na neurologickém oddělení se provádí diagnostická lumbální punkce. Podrobnosti o výkonu jsou uvedené v informovaném souhlase s tímto výkonem. K výkonu je možné si koupit v lékárně Senimed v Nemocnici Hořovice tzv. „atraumatickou“ jehlu. Cena za jehlu se řídí platným ceníkem lékárny a činí přibližně 300 Kč. Výhodou použití této atraumatické jehly je zkrácení pobytu v nemocnici až o 1 den. Nemocnici lze opustit v den výkonu v odpoledních hodinách. Použití jehly také snižuje výskyt bolesti hlavy po lumbální punkci.

Obecné pokyny a informace

Co si přinést?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
 • průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
 • osobní věci:
  • pyžamo (noční úbor)
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
  • předměty osobní hygieny
  • ručník
  • pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
 • léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.

K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

Souhlas s hospitalizací

Součástí příjmu je podpis souhlasu s přijetím. Budete požádáni, abyste se vyjádřili k některým okolnostem pobytu v nemocnici, například poskytování informací o Vašem zdravotním stavu blízkým osobám, použití identifikačního náramku pro bezpečné určení totožnosti atd.. Abyste se mohli připravit, můžete si formulář prohlédnout zde.

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Za nadstandartní pokoj je považován jednolůžkový pokoj, který si lze předem objednat.

Nadstandardní jednolůžkový pokoj: 700,- Kč / noc

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení neurologie jsou každý den od 14.00-18.00 hod., po domluvě s ošetřujícím personálem od 7.00-19.00 hodin. Na lůžkách intenzivní péče (IMP) je vhodné omezit počet osob na 2 osoby, návštěvy s dětmi do 3 let nejsou vhodné.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.