Zdravotní dokumentace - žádosti

Vážené pacientky, Vážení pacienti,
potřebujete-li nahlédnout do zdravotnické dokumentace (dále jen ZD), či si pořídit výpis nebo kopii, vezměte laskavě na vědomí následující postupy:

Kdo může nahlížet do ZD, pořizovat si výpisy či kopie?

Kde si můžete podat žádost o nahlédnutí do ZD, pořízení výpisu či kopie?

Jaké má žádost o nahlížení do ZD, pořizování výpisů či kopií náležitosti?

Požádáte o nahlížení do ZD, pořízení výpisu či kopie prostřednictvím formuláře F NH 66 Žádost o nahlédnutí a pořízení kopie ZD, který obdržíte na příslušném oddělení nemocnice nebo na oddělení kvality ředitelství nemocnice. Formulář je též zde ke stažení:

Žádost o pořízení kopie ZD - Žádost o nahlížení ZD.pdf

Co bude následovat?

Pracovník naší nemocnice si s Vámi dohodne termín k nahlížení do ZD. Do ZD můžete nahlížet pouze pod dohledem našeho pracovníka.

Pořízení kopie ze ZD Vám zajistí pracovník oddělení do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Kopie si můžete vyzvednout osobně nebo může být zaslána doporučeně.

Úhrada za nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu a kopie
Nahlížení do ZD, pořizování výpisů a kopií je zpoplatněno Ceníkem pro úkony spojené se ZD:

Ceník pro úkony spojené se Zdravotnickou dokumentací

 1. Náklady spojené s nahlížením do ZD
  - otevřená dokumentace (po dobu hospitalizace)- zdarma
  - uzavřená dokumentace (po ukončení hospitalizace)-za každou započatou 1hod. 300Kč

 2. Náklady spojené s pořízením výpisu a kopie
  - vyhledání v Nemocničním informačním systému-NIS (ambulantní zpráva apod.), vyhledání ve zdravotnické dokumentaci, vyhledání a uložení snímků CT nebo jiných zobrazovacích metod na paměťový nosič pacienta -100 Kč
 3. Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost - 500 Kč
 4. Výpis ze zdravotnické dokumentace pro pojišťovnu - 350 Kč
 5. Výpis ze zdravotnické dokumentace pro životní pojistku - 1000 Kč
 6. Výpis ze zdravotnické dokumentace pro praktického lékaře - 350 Kč
 7. Vyhledání přesného času a data narození - 500Kč
 8. Vyplnění lékařské zprávy pro Policii České republiky 100,- Kč

Ceník kopírování:

A4 – jednostranná kopie (černobílá)                            5 Kč

A4 – oboustranná kopie (černobílá)                            10 Kč

A3 – jednostranná kopie (černobílá)                          10 Kč

A3 – oboustranná kopie (černobílá)                           20 Kč

Náklady spojené s odesláním:

 – dle aktuálního ceníku poštovní služby České pošty, s.p. za doporučenou zásilku.