Pobytový řád

Je závazný pro všechny nemocné, léčené v Nemocnici Hořovice Dovolujeme si Vás požádat o jeho dodržování

Provozní pokyny jsou závazné pro všechny nemocné, léčené v Nemocnici Hořovice. Dovolujeme si Vás požádat o jejich dodržování. Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením vrchní či vedoucí sestry.