VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ×

Porodnice U Sluneční brány

Porodnické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče a jeho náplní je péče o ženu a plod v těhotenství, při porodu a péče o ženu v šestinedělí. Spektrum péče porodnického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme těhotné klientky, které se rozhodly rodit v naší  porodnici, aby nás ​předem informovali ohledně jejich diagnostikované pozitivity na COVID-19, nařízené karanténě  či o jakémkoliv rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou. Tuto skutečnost můžete oznámit na telefonním čísle 14500 pod předvolbou „5 – porodnice“. Důvodem této apelace je současný stav, kdy epidemie nabývá na ​intenzitě, a je nutné preventivně chránit jak personál naší porodnice, tak i ostatní maminky po porodu.  Je dále potřeba, pokud porod bude pravděpodobně probíhat v době Vaší izolace/karantény, informovat současně i praktického dětského lékaře, u kterého jste nahlášeni, zvláště při ambulantním porodu. 

K této situaci jsme pro Vás připravili informovaný souhlas, který je vhodné si prostudovat. V dokumentu jsou vyspecifikovány možnosti péče o Covid-19 pozitivní matku a novorozence, které jsme schopni uskutečnit v rámci naší porodnice. Po porodu společně zvolíme nejoptimálnější možnost péče dle zdravotního stavu matky a dítěte. 

 Spektrum péče:

 Porodnice „Sluneční brány“ se nachází ve III. patře hlavní budovy. Má k dispozici 4 samostatné porodní místnosti, operační sál pro provedení císařského řezu a oddělení šestinedělí. Porod je veden při zajištěni intimní atmosféry v moderně vybavených porodních místnostech s možností využití například porodní vany, rehabilitačních balonů, porodní stoličky. Pokoje jsou vybaveny moderními polohovatelnými lůžky. Snahou zkušeného personálu je zajištění individuálního přístupu v péči o rodičku, uvědomujeme si neopakovatelnost chvíle pro maminku i její okolí. Samozřejmostí je pro nás přítomnost otce, či jiné blízké osoby u porodu.

Lékaři gynekologie a porodnictví spolupracují s odborníky oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

V současné době se plánuje rozšíření kapacity porodních sálů se zaměřením na vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru.

Struktura oddělení:

Porodnické oddělení je tvořeno porodním sálem se 4 porodními místnostmi a oddělením šestinedělí s IMP pokojem.

Oddělení šestinedělí se skládá z:

 • nadstandardních pokojů (1 lůžkové / 1 lůžko + 1 lůžko - doprovod dle obsazenosti oddělení)
 • standardních pokojů (2 lůžkové)
 • pokojů IMP 

Rezervace pokojů pro společný pobyt s otcem dítěte se neprovádí a lze jej využít po dohodě s personálem oddělení dle aktuální obsazenosti oddělení.

Ošetřovatelský personál:

 • Vedoucí sestra: Mgr. Fíkarová Pavla, Rs.
 • Staniční sestra šestinedělí: Bc. Křivancová Lenka, Rs.
 • Staniční sestra porodních sálů: Bc. Puldová Blanka, Rs.

Ústavní pohotovostní služba v Porodnici U Sluneční brány

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15,30 – 7,00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,--Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra žádáme klientky o strpení.

Odběr pupečníkové krve

Na základě Rozhodnutí o změně povolení činnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo uděleno povolení k odběru pupečníkové krve a tkáně pupečníku prostřednictvím Rodinné banky perinatálních a mesenchymálních buněk, s.r.o. (RBPMB) a placenty prostřednictvím Národního Centra Tkání a Buněk, a.s. (NCTB) a dále k odběru pupečníkové krve prostřednictvím Medicínského centra Praha (MCP), s.r.o. Naše porodnice se tak řadí mezi pracoviště, kde je dána možnost maminkám k odběru tkáňových buněk prostřednictvím uvedených společností. Informace o odběru tkáňových buněk lze získat v rámci besedy pro těhotné od proškolených porodních asistentek či přítomných zástupců těchto subjektů.

Informace k odběru pupečníkové krve: 

Uložte si pupečníkovou krev.pdf

MCP - Kmenové buňky.pdf

Ιnhalační tlumení bolesti

Inhalační analgezie představuje vedle epidurální analgezie další možnost, jak účinně pomoci ženám od porodních bolestí nebo nepříjemných vjemů při ošetření porodních poranění. Jde o účinné a bezpečné neinvazivní analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs plynů, která se používá ke zmírnění bolesti nejen v porodnictví, ale i u menších zákroků (např. zavedení nitroděložního tělíska, biopsie, drobné kyretáže, ošetření zánětů - abscesů zevních rodidel atd.). Snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje směs plynů při porodu během kontrakcí a při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náustek nebo inhalační obličejovou masku. Inhalační analgezie je vždy podávána proškoleným personálem. Není hrazena pojišťovnou. Za její použití rodička uhradí 500,- Kč/hodina. 

Důležité upozornění pro doprovod matky k porodu

Porodnice U Sluneční brány neumožňuje soukromým porodním asistentkám poskytovat jakékoliv zdravotní služby ani jakkoliv jinak zasahovat do průběhu porodu.
Naše zdravotnické zařízení se soukromými porodními asistentkami neuzavírá pracovně-právní vztah.
Soukromá porodní asistentka může být pouze jako doprovod rodičky s právy a povinnostmi osoby blízké.

Informace o způsobu zacházení s placentou a ostatními částmi plodu

Na základě rozhodnutí právního zástupce našeho zdravotnického zařízení je vydávání placent a ostatních částí plodu (pupečník, plodové obaly) nedoporučováno. Pokud rodiče vyžadují vydání placenty a ostatních částí plodu, je nutné zdokumentovat toto rozhodnutí, jež se stává součástí zdravotnické dokumentace rodičky.

Prohlášení k alternativním způsobům vedení porodu

- porodní plány je vhodné konzultovat předem v gynekologické ambulanci z časových důvodů
- lotosový porod neprovádíme
- otisk placenty na jakékoliv materiály neprovádíme
- porod do vany neumožňujeme - vana pouze jako relaxační pomůcka v I. době porodní

 

Příjem k porodu 14 500
E-mail porodnice@nemocnice-horovice.cz

K PORODU NEREGISTRUJEME !


Od 36.-37. týdne navštívíte naši poradnu pro těhotné, jejíž součástí je CTG monitoring. Termín návštěvy si zajistěte přibližně s 14-tidenním předstihem z důvodu plné objednávací kapacity na níže uvedených kontaktech. Při fyziologickém průběhu těhotenství po dohodě s naším ambulantním lékařem můžete další péči absolvovat u svého ošetřujícího gynekologa nebo Vás s Vaším souhlasem do péče převezmeme. Pokud náš lékař poradny pro těhotné zhodnotí Váš stav jako rizikový a budete chtít rodit v našem zařízení, jsou tímto nutné od 36.-37. týdne těhotenství pravidelné týdenní návštěvy v poradně pro těhotné s CTG monitoringem.

K návštěvě gynekologické ambulance – poradny pro těhotné - v hořovické nemocnici se přímo objednejte přes centrální recepci nemocnice na přímé lince 14 500 nebo použijte objednávkový formulář na webových stránkách nemocnice NH či osobní návštěvou v recepci. Bližší informace ohledně provozu této ambulance najdete na webových stránkách.

Kam na příjem přijít?

K porodu se dostavte do III. patra. V případě plánovaného příjmu (na doporučení ošetřujícího gynekologa) se dostavte v době mezi 7:00 - 8:00 hod. Pokud jste objednána k plánovanému císařskému řezu, tak se dostavte den předem do 13:00 hod.

Co vzít s sebou do porodnice

DOKLADY

Do porodnice s sebou vezměte:

 • těhotenský průkaz
 • veškeré zdravotní záznamy týkající se nynějšího těhotenství
 • kartička zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • oddací list (v případě, že jste oddána)
 • prohlášení k narození dítěte
 • svobodné maminky – rodný list a doklad o přiznání otcovství z matriky
 • rozvedená – rozvodový list s razítkem nabytí právní moci
 • cizinky – pas nebo povolení k pobytu či průkaz azylanta s průkazem pojišťovny

DOPORUČENÍ PRO MAMINKU

 • osobní věci hygienické potřeby (2x ručník, 2x noční košile se zapínáním vpředu, 2x mateřské podprsenky, vložky do podprsenky, jednorázové kalhotky, přezuvky)
 • hodinky nebo mobil
 • papírové kapesníky
 • léky, které dlouhodobě užíváte
 • kojící čaj
 • hygienické vložky jsou k dispozici neomezeně

DOPORUČENÍ PRO MIMINKO

Na oddělení šestinedělí pro ošetření Vašeho miminka máte k dispozici vše potřebné k ošetření kůže, jednorázové plenky a oblečky.

 • menší balení jednorázových plenkových kalhotek, popřípadě vlhčené hygienické ubrousky
 • možnost vlastního oblečení
 • výbavička pro odchod z porodnice na cestu domů dle ročního období (látková plena, košilka/body, kabátek, dupačky, čepička, ponožky/bačkůrky, zavinovačka/deka na zabalení, autosedačka)

S sebou nenoste
Větší finanční obnos, cennosti, zbraně. K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatní skříň. Předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka.


Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou každý den od 10:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv.
Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí.
Na IMP pokoji jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Besedy pro těhotné

S ohledem na momentální hygienicko-epidemiologickou situaci jsou všechny besedy do odvolání zrušeny. Děkujeme za pochopení.

V rámci předporodní přípravy pořádá naše gynekologicko-porodnické oddělení "Besedy pro těhotné" každé první a třetí pondělí v měsíci v hořovické nemocnici. Samotná beseda není určena pouze pro těhotnou, ale týká se všech, kteří se na příchod nového člena rodiny připravují. Tudíž naši besedu může navštívit kdokoliv z Vašeho blízkého okolí. V rámci besedy je dán i prostor pro Vaše dotazy, které Vám ochotně odpoví naše lektorky - porodní asistentky. Po ukončení besedy pro těhotné Vás lektorky - porodní asistentky provedou prostorami porodních sálů a oddělení šestinedělí. Ovšem za podmínky, pokud to situace na těchto pracovištích umožní. Z tohoto důvodu jsou tyto besedy pro těhotné realizovány v pravidelných termínech, podle nichž si může každý zajistit čas pro účast, resp. v jakém týdnu těhotenství; máte besedu absolvovat, není určeno, a je pouze na Vás, zda-li se jí účastníte a kdy.

Besedy se můžete účastnit bez nutnosti registrace a probíhá vždy od 14,30 hod. v konferenční místnosti hlavní budovy v suterénu. Trvá cca 2 hodiny. Délka besedy se odvíjí od počtu účastníků a jejich dotazů. Program besedy je neměnný. Poplatek za účast je 250,--Kč/osoba.

Pokud připadá termín besedy na státní svátek, beseda se nekoná. 

Podmínky pro účast na besedě pro těhotné:

 • jediný vstup do nemocnice je přes centrální příjem, který se nachází v pravém křídle budovy, a kde jsou u vstupu nainstalovány termokamery
 • prosíme všechny příchozí, aby si u vstupu dezinfikovali ruce 
 • vstup do nemocnice je nadále povolen pouze s ústenkou/rouškou
 • besedy se mohou účastnit pouze dvě osoby, tzn. budoucí rodička a s ní jedna doprovázející osoba
 • prohlídka prostor porodních sálů a šestinedělí není v současné době možná.

Předporodní kurzy péče o novorozence jsou v režii neonatologického oddělení. Bližší informace na webových stránkách novorozeneckého oddělení.

 

 

Kontaktní telefon: 311 554 202
Mgr. Pavla Fíkarová, vedoucí sestra
Email: fikarova@nemocnice-horovice.cz

 

 

Ceník vybraných služeb v Porodnici U Sluneční brány:

Nadstandardní pokoj   700 Kč / noc
Pokoj pro společný pobyt s otcem dítěte   1 500 Kč / noc
Použití plynného alagetika   500 Kč / hod.
Použití porodní vany   500 Kč / neomezeně
Beseda pro těhotné   250 Kč / osoba
Systém lokální analgesie lokálním anestetikem po císařském řezu   3 500 Kč

Informace pro rodící matky

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme těhotné klientky, které se rozhodly rodit v naší  porodnici, aby nás ​předem informovali ohledně jejich diagnostikované pozitivity na COVID-19, nařízené karanténě  či o jakémkoliv rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou. Tuto skutečnost můžete oznámit na telefonním čísle 14500 pod předvolbou „5 – porodnice“. Důvodem této apelace je současný stav, kdy epidemie nabývá na ​intenzitě, a je nutné preventivně chránit jak personál naší porodnice, tak i ostatní maminky po porodu.  Je dále potřeba, pokud porod bude pravděpodobně probíhat v době Vaší izolace/karantény, informovat současně i praktického dětského lékaře, u kterého jste nahlášeni, zvláště při ambulantním porodu. 

K této situaci jsme pro Vás připravili informovaný souhlas, který je vhodné si prostudovat.  V dokumentu jsou vyspecifikovány možnosti péče o Covid-19 pozitivní matku a novorozence, které jsme schopni uskutečnit v rámci naší porodnice. Po porodu společně zvolíme nejoptimálnější možnost péče dle zdravotního stavu matky a dítěte. 

Informovaný souhlas: IS_NH_NEO_04_Novorozenec_SARS_CoV2_pozitivní_matky_v01.pdf

Jsme rádi, že jste si vybrala naší Porodnici U Sluneční brány. Budeme dělat vše proto, aby váš porod byl pro vás nezapomenutelným zážitkem, na který budete ráda vzpomínat. 

Co s sebou

Doklady:

Doporučení pro maminku:

Doporučení pro miminko:

Na oddělení šestinedělí pro ošetření Vašeho miminka máte k dispozici vše potřebné k ošetření kůže, jednorázové plenky a oblečky.