prohlédnout si oddělení ×

Onkologický stacionář

Onkologické oddělení je pracoviště, které poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s nádorovým onemocněním či s jejich zvýšeným rizikem. Tato péče je poskytována na ambulancích a stacionáři s celodenní péčí. Základní náplní činnosti onkologie je specializovaná diagnostická a léčebná péče.

Stacionář

poskytuje převážně systémovou léčebnou péči v oblasti chemoterapie, hormonální léčby, imunoterapie a péči symptomatickou.
Novinkou je i možnost podávání cílené léčby, v současné době špičkové onkologické terapie.
Pracoviště není vybaveno ozařovačem určeným k actinotherapii nemocných.

Ambulance

slouží k dispenzarizaci nemocných se zaměřením na včasnou diagnostiku, event. recidiv nádorových onemocnění.
V případě nového onkologického onemocnění či jeho recidivy je pacient indikován k léčbě a převeden do péče stacionáře.
Ambulance i stacionář pracují v bezprostřední návaznosti. 

Vědecká činnost

Pracoviště se podílí na výzkumu nových léků, zvláštně aktivní účastí v klinických studiích při zkoušení a zavádění do praxe nových léků či léčebných kombinací.
Lékaři oddělení jsou aktivně zapojeni do mnoha mezinárodních komisí pro kontrolu nad tímto výzkumem.
Někteří z lékařů se podílí i na odborné výchově studentů či mladých lékařů.

Objednání tel. č. 311 559 825
Výsledky vyšetření tel. č. 311 559 824

 

 

Onkologický stacionář je přesunut do nového traktu

 

Oddělení onkologie je umístěno v nových prostorách ambulantního traktu, které byly vybudovány mimo hlavní budovu nemocnice.

Onkologické oddělení poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s nádorovým onemocněním. Tato péče je poskytována na ambulancích a denním stacionáři. Oddělení je nyní umístěno v nové budově u hlavní vrátnice, kterou projíždějí vozidla záchranné služby.

Z důvodů zvýšení kvality péče a rozšíření spektra léčby se stane onkologie v hořovické nemocnici od 1.1. 2019 součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, jehož součástí je i onkologické centrum Multiscan Pardubice, které, stejně jako Nemocnice Hořovice, patří pod AKESO holding, a.s.

 

 

Společnost Multiscan začala v pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002, od začátku převzalo v souvislosti se zakoupením a provozováním lineárního urychlovače, prostřednictvím svého oddělení  radioterapie, ambulantní péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti radioterapie. V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji zajišťuje Radiologické centrum Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách, v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče provozuje společnost Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřinné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním, za přísných hygienických a bezpečnostních opatření, připravovány léčivé přípravky pro ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan a lůžková oddělení Pardubické krajské nemocnice.

 

Lékař Den Dopoledne Odpoledne
MUDr. Šmakal Martin                    pondělí                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Šmakal Martin                     úterý                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Panovcová Petra                    středa                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Šmakalová Jana                   čtvrtek                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Panovcová Petra                    pátek                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00

 

Alena Seifertová

/ Staniční sestra onkologického stacionáře

Nejvyšší dosažené vzdělání:

  • Institut pro další vzdělání v Brně Ošetřovatelská péče o dospělé - 1994 - 1996 
  • SZŠ, Všeobecná zdravotní sestra s maturitou, Praha - 1988 - 1993
  • SZŠ Příbram obor ošetřovatelka - 1972 - 1974

Praxe v Nemocnici Hořovice:

  • staniční sestra onkologického stacionáře - 1996 – dosud
  • všeobecná zdravotní sestra - 1994  

Předchozí praxe:

  • ošetřovatelka, penumologické oddělení, IOR Pleš: 1978 - 1994
  • ošetřovatelka, Domov důchodců Mníšek pod Brdy - 1974 - 1978 

 

Kontakt

  • 311 559 825