prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 552 206 / 311 552 207 Umístění v nemocnici

Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu nemocných s akutními i chronickými nemocemi všech základních oborů vnitřního lékařství, tedy s chorobami srdce a cév, dýchacího aparátu, zažívacího traktu, ledvin a močové soustavy, vnitřního prostředí, s poruchami metabolismu, cukrovkou, hematologickými a revmatologickými chorobami. Oddělení disponuje 31 standardními lůžky, 6 lůžky pro intermediální péči a 3 akutními lůžky v rámci multioborové JIP. V případě potřeby spolupracuje se specializovanými renomovanými centry zejména v Praze a Plzni. Následnou péči o interně nemocné pacienty zajišťují naši lékaři v rámci odborných ambulancí.

Interní standardní oddělení
Nově zrekonstruované oddělení se nachází se v prvním patře budovy nemocnice, disponuje
31 lůžky pro muže a ženy, u 12 lůžek je možnost monitorace srdeční akce – telemetrie.

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu širokého spektra onemocnění dle současných trendů medicíny vnitřního lékařství.
V případě potřeby úzce spolupracuje s centry mimo region – zejména s kardiocentry v Nemocnici Na Homolce, FN Motol, Interní klinikou 2. LF UK, FN Plzeň, s dialýzou v Berouně a dalšími pracovišti.
Naši lékaři zajišťují nepřetržitou konsiliární službu v rámci všech oddělení nemocnice.
Pro pacienty s potřebou následné péče jsou zde k dispozici služby zdravotně-sociální pracovnice,
oddělení také úzce spolupracuje s oddělením rehabilitace a následné péče v Nemocnici Beroun.


Vybavení pokojů
1-4 lůžkové pokoje jsou vybaveny el. polohovacími postelemi, nočním stolkem, šatní skřínkou,
Sociálním vybavením ( WC se sprchou na každém pokoji), televize, wifi volný přístup.

Návštěvní hodiny
Denně od 13.-18.00, v jiný čas po domluvě s lékařem nebo vrchní sestrou.

Podávání informací příbuzným
Pouze se souhlasem pacienta (pacient při příjmu na oddělení udává písemně jména osob, které
Mohou být informovány o jeho zdravotním stavu), ošetřující lékař podává informace mezi 13.-15.hodinou.

Režim oddělení – viz odkaz


Oddělení akutní péče – IMP ( intermediální péče)
Disponuje 6 lůžky
Zajišťuje péči o akutní pacienty s nutností monitorace základních vitálních funkcí ( kontrola dechu, krevního tlaku, tepové frekvence).
Je zde k dispozici přístroj zajišťující podporu dýchání bez nutnosti narkozy (neinvazivní dechová ventilace.)

Interní JIP
Disponuje 3 lůžky v rámci multioborové JIP.
Zajišťuje péči o nejtěžší pacienty, zejména se selháváním životně důležitých orgánů. V případě potřeby, v rámci spolupráce s ARO lékaři, je možno zajistit dočasnou úplnou podporu dýchání či funkce ledvin ( umělá plicní ventilace, dialýza)
Kromě akutních pacientů jsou zde prováděny i plánované výkony – např. léčba poruch srdečního rytmu ( elektrické kardioverze).

Ambulantní péče

Při nutnosti další specializované péče jsou pacienti předáni do léčby a sledování
ambulantním lékařům. V rámci těchto ambulancí je zajištěno široké spektrum specializovaných vyšetření.

Spektrum ambulantní péče

 • interní všeobecné ambulance
 • kardiologická ambulance ( možnost 24 hod monitorace EKG, krevního tlaku, ECHO vyš.,
 • zátěžové ergometrie, jícnové ECHO)
 • plicní ambulance ( spirometrie, bronchoskopie)
 • gastroenterologická ambulance ( gastroskopie, kolonoskopie)
 • endokrinologická a obezitologická ambulance ( sono štítné žlázy)
 • cévní ambulance ( sono krčních tepen, sono cév dolních končetin, přístroj k detekci žilní nedostatečnosti)

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:


Jednolůžkový pokoj 700 Kč/den

Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:
vedoucí sestra, Bc. Jiří Pichlík, +420 311 552 208

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

 • vybavení: ultrazvukový přístroj pro UZV vyšetřovaní srdce, cév, přístroj pro 24 hodinové monitorování krevního tlaku, 24 hodinové monitorování EKG, přístroj pro ergometrii – zátěžové EKG
 • endoskopické vybevní pro gastroskopii, kolonoskopii, videoendoskopii, ošetřování hemoroidů
 • Venoscreen

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na interní oddělení v dopoledních hodinách (pokud není domluveno jinak).

Jdu na operaci

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas:
doplnit podle oddělení:

 1. endoskopické vyšetření (kolonoskopie, gastroskopie)
 2. bronchoskopie
 3. jaterní biopsie
 4. vyšetření ve spánkové laboratři
 5. kardioverze
 6. aspirační biopsie štítné žlázy
 7. punkce perikardiální dutiny
 8. jícnová echografie
 9. dočasná kardiostimulace
 10. punkce ascitu

Denní harmonogram

6.00 - 6.30 předávání služby a hlášení sester
6.30 - 7.30 ranní toaleta; úprava lůžek; odběry biologického materiálu; měření fyziologických funkcí; podávání snídaně
7.30 - 10.30 lékařské vizity; aplikace inzulínů; podávání léků a snídaně; úklid pokojů
8.30 - 10.00 zpracování ordinací lékaře; aplikace infuzí, injekcí; rehabilitace; vedení ošetřovatelské dokumentace
10.30 - 13.00 zpracování příjmů pacientů; podávání ATB, poledních léků a oběda
13.00 - 15.00 Zpracování ordinací a příjmů pacientů; aplikace injekcí, ATB; odpolední toaleta; úprava lůžek
15.00 - 17,00 plnění ordinací; měření fyziologických funkcí; podávání svačiny; svoz prádla; návštěvní doba
17.00 - 17.45 podávání léků a večeře
17.45 - 18.00 předávání služby a hlášení sester
18.00 - 19.00 lékařská vizita; zpracování ordinací lékaře
19.00 - 21.00 večerní toaleta; úprava lůžek
21.30 - 5.00 noční klid; průběžná kontrola pacientů
21.00 – 21.15 podávání druhé večeře u vybraných diet
22.00 - 6.00 noční klid; průběžná kontrola pacientů
Lékařské vizity denně 8.00 – 10.00; 18.00 – 19.00
Primářské vizity pondělí 9.00 – 11.00
čtvrtek 9.00 – 11.00

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem, televizí, šatními skříněmi.

Interní oddělení disponuje: 2 pokoji se 4-lůžky, 3 pokoji se 3 lůžky, 2 pokoji se 2 lůžky a 4 nadstandartními 1 lůžkovými pokoji.

Služby, poskytované nad rámec všeobecného zdravotního pojištění hospitalizovaným pacientům

Cena za nadstandartní 1 lůžkový pokoj = 700,- Kč za den + ceník stravy mimo běžnou dietu.

Obecné pokyny a informace

Co si přinést?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
 • průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
 • osobní věci:
  • pyžamo (noční úbor)
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
  • předměty osobní hygieny
  • ručník
  • pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
 • léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.

K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

Souhlas s hospitalizací

Součástí příjmu je podpis souhlasu s přijetím. Budete požádáni, abyste se vyjádřili k některým okolnostem pobytu v nemocnici, například poskytování informací o Vašem zdravotním stavu blízkým osobám, použití identifikačního náramku pro bezpečné určení totožnosti atd.. Abyste se mohli připravit, můžete si formulář prohlédnout zde.

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Za nadstandartní pokoj je považován jednolůžkový pokoj, který si lze předem objednat.

Nadstandardní jednolůžkový pokoj: 700,- Kč / noc

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvy na oddělení jsou možné denně vzhledem k léčebnému režimu a režimu oddělení doporučujeme v době od 14.00 do 18.00 hodin. Upozorňujeme, že v případě léčebných výkonů u lůžka pacienta, provádění osobní hygieny či léakřské vizity mohou být návštěvy požádány k opuštění pokoje pacienta. Nejsou vhodné návštěvy mladší 10-let.

V případě izolace pacienta důvodu infekční nemocni je návštěva povinna se vybavit u pokoje osobními ochranými pomůckami (rouška,rukavice,empír) dle instrukcí personálu oddělení.

V případě hospitalizace pacienta na pokoji intermediální péče (IMP) jsou možné návštěvy max. 2 osobách starších 10-let. Prosíme respektujte doporučení personálu o vhodné délce návštěvy.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Endoskopická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 552 214 / 311 552 215

Právě ordinuje: MUDr. Čadilová Daniela

Důležité informace

Vedoucí lékař - MUDr.Petr Zdeněk

Vedoucí sestra - Květuše Babelová

Sestry - Marie Plachá, Romana Humlová

Objednání přímo v endoskopické ambulanci osobně nebo telefonicky (311552214, 311552215) denně od 7 -15,30 hodin.

 

Endoskopie

Provádí endoskopická vyšetření dolní i horní části trávicí trubice – gastroskopie, koloskopie,rektoskopie,pouchoskopie

 

Gastroskopie

je endoskopické vyšetření horní části trávicího ústrojí, tj. jícnu,žaludku a dvanáctníku. Slouží k diagnostice a nebo léčbě zjištěných onemocnění jícnu,žaludku a dvanáctníku.

Je potřeba mít doporučení od odesílajícího lékaře, výsledky krve-krevní obraz+ krvácivost,srážlivost. Některé léky zvyšují riziko krvácivých komplikací (Warfarin,  Anopyrin…),je třeba je na přechodnou dobu vysadit,popř. upravit léčbu.

Postup vyšetření:

Ohebný přístroj (endoskop – videogastroskop) je zaveden ústy nebo nosem - podle typu přístroje - do jícnu a pod zrakovou kontrolou lékaře do dalších částí trávicího ústrojí. Vyšetření umožňuje přímé optické zobrazení sliznice, odběr vzorků k dalším vyšetřením, event. léčebný zákrok (např. ošetření – zastavení případného krvácení, odstranění polypu či jiné slizniční abnormální tkáně, zprůchodnění či rozšíření zúženého úseku trávicí trubice, odstranění cizího tělesa aj.).

Alternativy výkonu:

Gastroskopie nemá žádnou srovnatelnou alternativu. Rentgenové vyšetření je méně přesná zobrazovací metoda, neumožňuje odběr vzorků sliznice ani endoskopickou léčbu.

Příprava k výkonu:

Před vyšetřením je třeba alespoň 8 hodin nejíst a 4 hodiny nepít. Bude-li vyšetření prováděno v ranních hodinách,odložit užití ranních léků až hodinu po vyšetření.(do krku se aplikuje Lidocain srej-kvůli znecitlivění,proto pak hodinu nejíst,nepít,nekouřit).

  

Kolonoskopie

Důvod (indikace) tohoto výkonu:

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu, výsledků předchozích vyšetření, nebo preventivně v rámci screeningového vyšetření nebo dispenzarizace Vám bylo lékařem doporučeno podstoupení kolonoskopie. Jedná se o endoskopické (optickým přístrojem) vyšetření tlustého střeva, které dokáže zjistit a případně i vyřešit patologické změny na tlustém střevě (odstranění polypu - výrůstek na sliznici střeva, zastavení krvácení, dilatace stenózy - zúžení, apod.) .

S sebou- doporučení od odesílajícího lékaře, výsledky krve ne starší než 3-4  týdny ( krevní obraz a krvácivost, srážlivost). Pacient, který bere léky zvyšující riziko krvácivých komplikací (Warfarin, Anopyrin, Trombex, Pradaxa a další) musí tyto léky po dohodě se svým lékařem na přechodnou dobu vysadit, popřípadě upravit léčbu.  V případě léčby Warfarinem, který se vysazuje  týden před vyšetřením je  třeba odebrat krev na krvácivost, srážlivost  ( INR) až pár dní po vysazení léku.

Odesílající lékař vydá pacientovi recept na projímadlo (Fortrans,Moviprep…).

Vysvětlení výkonu:

Těsně před začátkem výkonu Vám může být  podána premedikace do žilního systému,dle domluvy s lékařem.  V poloze na levém boku Vám bude zaveden endoskopický přístroj do konečníku, dále do tlustého střeva, popř. i na začátek tenkého střeva. Pocítíte napětí a tlaky ve střevě při jeho nafukování, což je nezbytné pro dobrou viditelnost při vyšetření. Tyto obtíže jsou běžné a brzy pominou. Vyšetření trvá zhruba 10 – 30 min.

Alternativy výkonu:

V současné době neexistuje alternativa, která by v plném rozsahu nahradila tento výkon.

Režim pacienta po provedení výkonu (důsledky zákroku):

Předpokladem úspěšné a bezpečné diagnostické a/nebo léčebné koloskopie je co nejlepší vyprázdnění střeva. Pokud není střevo dobře připraveno, stoupá riziko nedostatečného vyšetření a nutnost koloskopii opakovat. Před vyšetřením se proto provádí příprava, jejímž úkolem je vyčistit tlusté střevo (dietní omezení, projímavý přípravek, dostatečný příjem tekutin).

Týden před výkonem musíte vynechat z potravy ovoce a zeleninu, která obsahuje slupky nebo zrníčka (např. jahody, hrozny, kiwi, melouny, rajčata, pečivo s hrubozrnnými zrny ,mákem,kmínem a oříšky).

Den před vyšetřením je nutné dodržet pouze tekutou stravu a vypít dostatek čirých tekutin.

Dále je den před vyšetřením a většinou brzo ráno v den vyšetření nutno užít prostředek pro vyprázdnění, který Vám předepsal lékař (Fortrans, Picoprep, Moviprep, aj.). Optimální příprava střeva je dosažena dělenou, dvoufázovou přípravou, projímavý roztok po jeho naředění  je třeba požít dle přiloženého návodu , záleží na času objednání vyšetření.

Výsledky vyšetření:

Výsledek vyšetření sděluje lékař pacientovi po výkonu. V případě, že byla provedena biopsie (odběr vzorku), trvá jejích vyhodnocení přibližně 2 týdny, její výsledek dle předchozí domluvy pacientovi sděluje lékař endoskopické ambulance nebo odesílající lékař.

  

Rektoskopie-pouchoskopie

Jaký je postup při provádění výkonu:

Vyšetření není bolestivé, pouze může být nepříjemné. Délka vyšetření je obvykle cca 5-10 minut. Je to vyšetření ambulantní. Rektoskopie je vyšetření konečníku. Vyšetření se provádí z důvodu podezření na onemocnění konečníku, které vyplývá z Vašich potíží. Rektoskopie slouží ke zhodnocení nálezu na sliznici, odběru biopsie (vzorku) a v některých případech může lékař i léčebně zasáhnout .

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Aby bylo možné rektoskopii provést co nejdůkladněji, konečník musí být prázdný. Před plánovaným vyšetřením je potřebné vyprázdnění konečníku pomocí přípravku YAL. Tento přípravek si vyzvedněte v lékárně na základě receptu který Vám lékař vydal a aplikujte do konečníku přesně dle návodu 2 hodiny před vyšetřením.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Po výkonu není potřebné dodržovat žádný speciální režim.


 
 
 
 

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Čadilová Daniela Po 7:00 – 15:30
MUDr. Spáčil Petr Po 16:15 – 20:30
MUDr. Hrdlička Luděk Út 13:15 – 18:00
MUDr. Zdeněk Petr Út 7:30 – 12:30
Čt-Pá 7:30 – 15:00
MUDr. Mertová Petra St 8:00 – 17:00
MUDr. Pavlis Zdeněk Čt 8:00 – 15:00
Objednání přímo v endoskopické ambulanci osobně nebo telefonicky (311552214, 311552215) denně od 7 -15,30 hodin.

Umístění v nemocnici – 1. patro