prohlédnout si oddělení ×

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Gynekologie je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace nemocí ženského pohlavního ústrojí, dále stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním i negativním. Spektrum péče gynekologického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Zajišťuje diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění – záněty, nádory, náhlé příhody břišní. V operační péči provádí malé operační výkony (kyretáže, interrupce, konizace, hysteroskopie), laparoskopickou diagnostiku při neplodnosti – průchodnost vejcovodů, zjištění endometriozy (srůstů při pánevní bolesti), laparoskopickou operativu (sterilizace, odstranění patologií na vaječníku/ů, vejcovodu/ů, odstranění dělohy), břišní gynekologické operace, operační řešení inkontinence u žen.
Zajišťuje též péči o rizikové těhotné – hrozící potrat, hrozící předčasný porod, interní komplikace – močové infekce, záněty žil, vysoký tlak krve, komplikace související s těhotenstvím – eklampsie, opoždění růstu plodu, poruchy uložení placenty.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Plán rozvoje

V budoucnu bude plán rozvoje oddělení zaměřen na stále vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru, rozšíření ambulantní péče a personální zajištění.

 

 

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500
Objednání na 3D ultrazvuk tel. č. 311 554 203
Výsledky z vyšetření v ambulanci tel. č. 311 554 203

 

ODDĚLENÍ

Kontakt na oddělení:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207
E-mail gynekologie@nemocnice-horovice.cz

 

Informace o pooperačním stavu I pouze lékař po 13:00:

Po císařském řezu tel. č. 311 554 210 / 311 554 219
Po gynekologické operaci tel. č. 311 554209 / 311 554 213,
311 554 222, 311 554 225

 

Objednání nadstandardního pokoje:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207

 

 

Objednávkový systém

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky je zaveden objednávkový systém na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se provádí denně po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 15:00 hod. na telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Potratová pilulka

Na gynekologickém oddělení se provádí nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o alternativní způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postupu, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 209.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na gynekologické oddělení do III. patra v době 7:00 - 8:00 hod.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Kyretáž
 • Konizace děložního čípku (LOOP)
 • Umělé ukončení těhotenství
 • Laparoskopie diagnostická, operační
 • Hysterektomie vaginální, abdominální, laparoskopicky asistovaná
 • Antikontinenční pásky TOT
 • Extirpace cysty, abcesu Bartholinské žlázy – chemická, chirurgická
 • Plastika děložního čípku
 • Hysteroskopie diagnostická, operační
 • Sterilizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Cerclage
 • Medikamentózní ukončení těhotenství

Struktura oddělení


Gynekologické oddělení je tvořeno standardními i nadstandardními lůžkovými pokoji, pokoji IMP a zákrokovým sálkem pro malé gynekologické operační výkony. Na využití nadstandardní pokoje se neprovádí rezervace.

Pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15:30 – 7:00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,- Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra  žádáme klientky o strpení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice jsou každý den od 7:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí. Na IMP pokoji (pokoj intenzívní péče) jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

 • ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)
 • kardiotokografy
 • hysteroskop
 • resektoskop
 • kolposkopy
 • monitory životních funkcí s centrálním monitoringem
 • lineární dávkovače a infúzní pumpy
 • oxymetr
 • EKG
 • glukometr

 

Nitroděložní tělísko IUD
nehormonální antikoncepce, vč. zavedení

   1 000 Kč

Nitroděložní tělísko IUS
hormonální antikoncepce, vč. zavedení

   6 500 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska
vlastní IUD/IUS donesené pacientkou

   1 000 Kč

Umělé přerušení těhotenství
do 8. týdne těhotenství

   4 500 Kč

Umělé přerušení těhotenství
do 12. týdne těhotenství

   5 000 Kč

Medikamentózní ukončení těhotenství,
tzv. „potratová pilulka“

   5 000 Kč

Aplikace anti-D u Rh negativních žen

   1 300 Kč

Vyšetření krve BWR

      78 Kč

Vyšetření krevní skupiny

      489 Kč

3D-UZ fotografie

      400 Kč

3D-UZ flash disk

     1 000 Kč

Sterilizace na žádost pacientky

 17 000 Kč

Sepsání žádosti k ukončení těhotenství

   1 000 Kč

Sepsání žádosti ke sterilizaci

      300 Kč

Vyšetření jednorazovými plastovými zrcadly

        40 Kč

 

 

MUDr. Tereza Ježková

/ Vedoucí lékař porodnice

Vzdělání:

 • 2019 Evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2008 – 2014 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha – všeobecné lékařství
 • 2001 – 2007 Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha

Zaměstnání:

 • 2017 – dosud Gynekologicko – porodnické oddělení, NH Hospital a.s., Hořovice
 • 2014 – 2017 Gynekologicko – porodnická klinika 2. LF a FN Motol

Přednášková činnost:

 • 4/2019 51. konference gynekologie dětí a dospívajících, Hradec Králové, Česká republika
 • 2/2019 EURAPAG Trainee congres, Frankfurt, Německo
 • 4/2018 50. konference gynekologie dětí a dospívajících, Bratislava, Slovensko
 • 9/2017 ENTOG - Onkogynekologie, Ledeč nad Sázavou, Česká republika
 • 4/2017 49. konference gynekologie dětí a dospívajících, Olomouc, Česká republika
 • 10/2016 Mezioborový kongres, Olomouc, Česká republika
 • 4/2016 48. konference gynekologie dětí a dospívajících, Lednice, Česká republika
 • 4/2015 XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, Liberec, Česká republika

Publikační činnost:

 • 6/2022 Moderní gynekologie a porodnictví – Hyperandrogenní stavy, Předčasná puberta v ambulanci dětského gynekologa
 • 10/2019 Gynekologie a porodnictví – Masivní ovariální edém
 • 2017 Kazuistiky z primární pediatrické praxe II – Raritní případ extramedulárního relapsu ALL
 • 2016 Kazuistiky z primární pediatrické praxe I – Oboustranný zánětlivý adnextumor u 15leté dívky

Členství:

 • 2015 - Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS
 • 2015 - Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS
 • 2014 - Česká gynekologicko – porodnická společnost ČLS JEP
 • 2014 - Česká lékařská komora

Jazyky:

 • angličtina, hebrejština, ruština

Kontakt

Ordinační doba

Gynekologická ambulance

Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze
St 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
tel.: 14 111 nebo 224 234 101 www.dcnh.czPoradna pro rizikové těhotné
Čt 8:00 – 12:00