prohlédnout si oddělení ×

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Gynekologie je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace nemocí ženského pohlavního ústrojí, dále stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním i negativním. Spektrum péče gynekologického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Zajišťuje diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění – záněty, nádory, náhlé příhody břišní. V operační péči provádí malé operační výkony (kyretáže, interrupce, konizace, hysteroskopie), laparoskopickou diagnostiku při neplodnosti – průchodnost vejcovodů, zjištění endometriozy (srůstů při pánevní bolesti), laparoskopickou operativu (sterilizace, odstranění patologií na vaječníku/ů, vejcovodu/ů, odstranění dělohy), břišní gynekologické operace, operační řešení inkontinence u žen.
Zajišťuje též péči o rizikové těhotné – hrozící potrat, hrozící předčasný porod, interní komplikace – močové infekce, záněty žil, vysoký tlak krve, komplikace související s těhotenstvím – eklampsie, opoždění růstu plodu, poruchy uložení placenty.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Plán rozvoje

V budoucnu bude plán rozvoje oddělení zaměřen na stále vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru, rozšíření ambulantní péče a personální zajištění.

 

 

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500
Objednání na 3D ultrazvuk tel. č. 311 554 203
Výsledky z vyšetření v ambulanci tel. č. 311 554 203

 

ODDĚLENÍ

Kontakt na oddělení:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207
E-mail gynekologie@nemocnice-horovice.cz

 

Informace o pooperačním stavu I pouze lékař po 13:00:

Po císařském řezu tel. č. 311 554 210 / 311 554 219
Po gynekologické operaci tel. č. 311 554209 / 311 554 213,
311 554 222, 311 554 225

 

Objednání nadstandardního pokoje:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207

 

 

Objednávkový systém

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky je zaveden objednávkový systém na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se provádí denně po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 15:00 hod. na telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Potratová pilulka

Na gynekologickém oddělení se provádí nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o alternativní způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postupu, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 209.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na gynekologické oddělení do III. patra v době 7:00 - 8:00 hod.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Kyretáž
 • Konizace děložního čípku (LOOP)
 • Umělé ukončení těhotenství
 • Laparoskopie diagnostická, operační
 • Hysterektomie vaginální, abdominální, laparoskopicky asistovaná
 • Antikontinenční pásky TOT
 • Extirpace cysty, abcesu Bartholinské žlázy – chemická, chirurgická
 • Plastika děložního čípku
 • Hysteroskopie diagnostická, operační
 • Sterilizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Cerclage
 • Medikamentózní ukončení těhotenství

Struktura oddělení


Gynekologické oddělení je tvořeno standardními i nadstandardními lůžkovými pokoji, pokoji IMP a zákrokovým sálkem pro malé gynekologické operační výkony. Na využití nadstandardní pokoje se neprovádí rezervace.

Pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15:30 – 7:00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,- Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra  žádáme klientky o strpení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Polévky
0,30 l dle denní nabídky  
Pokrmy z vepřového masa
150g Vepřový řízek smažený, obloha 150,-
150g Vepřové medailonky, obloha (sýr, šunka, žampiony) 180,-
150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou, obloha 150,-
Pokrmy z drůbežího masa
150g Kuřecí medailonky, obloha (šunka, sýr, žampiony) 160,-
150g Kuřecí řízek smažený, obloha 160,-
Pokrmy z ryb
200g Lososový steak se sýrovou omáčkou 180,-
Bezmasé pokrmy
150g Smažený sýr Eidam, obloha 140,-
200g Kuskus se zeleninou a sýrem 100,-
Přílohy
200g Vařený brambor 40,-
150g Hranolky 40,-
150g Dušená rýže 40,-
Saláty
150g Míchané saláty dle denní nabídky 40,-
250g Šopský salát, pečivo 80,-

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice jsou každý den od 7:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí. Na IMP pokoji (pokoj intenzívní péče) jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

 • ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)
 • kardiotokografy
 • hysteroskop
 • resektoskop
 • kolposkopy
 • monitory životních funkcí s centrálním monitoringem
 • lineární dávkovače a infúzní pumpy
 • oxymetr
 • EKG
 • glukometr

Nitroděložní tělísko IUD nehormonální antikoncepce, vč. zavedení

1 500 Kč  

Nitroděložní tělísko IUS hormonální antikoncepce, vč. zavedení

6 500 Kč  

Zavedení nitroděložního tělíska vlastní IUD/IUS donesené pacientkou

1 000 Kč  

Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne těhotenství

4 500 Kč  

Umělé přerušení těhotenství do 12. týdne těhotenství

5 000 Kč  

Medikamentózní nechirurgická metoda ukončení těhotenství

5 000  Kč  

Medikamentózní nechirurgická metoda revize dutiny děložní

500 Kč  

Aplikace anti-D u Rh negativních žen

1 300 Kč  

Aplikace i.m. injekce

110 Kč  

3D-UZ fotografie vč. flashdisku NH

400 Kč  

3D-UZ záznam vč. flashdisku NH

1 000 Kč  

UZ - vyšetření pacientky nad rámec povolení ZP - břišní sonda

500 Kč  

UZ - vyšetření pacientky nad rámec povolení ZP - vaginální sonda

500 kč  

Sterilizace na žádost pacientky

17 000 Kč  

Sterilizace na žádost pacientky při ukončení těhotenství císařským řezem

1 000 Kč  

Sepsání žádosti k ukončení těhotenství

1 000 Kč  

Sepsání žádosti ke sterilizaci

300 Kč  

Vyšetření jednorazovými plastovými zrcadly

50 Kč  

Nadstandardní pokoj jednolůžkový

1 200 Kč  

Pokoj pro společný pobyt s otcem dítěte - dvolůžkový

2 000 Kč  

Použití plynného analgetika (každá započatá 15 min. aplikace)

500 Kč  

Použití porodní vany (neomezeně)

500 Kč  

Beseda pro těhotné (osoba)

250 Kč  

Systém lokální analgesie lokálním anestetikem po císařském řezu

3 500 Kč  

Odsunutí menses na vlastní žádost (recept)

300 Kč  

Screeningové vyšetření plodu v I. trimestru

2 000 Kč  

Odborná konzultace na žádost pacientky bez souvislosti s gynekologickým vyšetřením

500 Kč  

Osobní domluva odborného vyšetření na přání pacientky bez souvislosti s gynekologickým vyšetřením

500 Kč  

LBC (HPV) vyšetření 

500 Kč  

Vyšetření krve BWR (dle laboratoře)

81 Kč  

Vyšetření krevní skupiny (dle laboratoře)

573 Kč  

Vyšetření krevního obrazu (dle laboratoře)

81 Kč  

Vyšetření krevního diferenciálního obrazu

201 Kč  

Vyšetření HIV

1 104 Kč  

Mikrobiologie - moč

300 Kč  

Mikrobiologie - výtěr z pochvy

500 Kč  

Mikrobiolgie - screening GBS

300 Kč  

Mikrobiologie - mycoplasma / ureaplasma

800 Kč  

Mikrobiologie - chlamydia trachomatis

600 Kč  

Obuv pacientská jednorázová

50 Kč  

Bylinná směs pro napářku

200 Kč  

Transportní obal

100 Kč  

 

 

MUDr. Lenka Jelínková

Ordinační doba

Gynekologická ambulance

Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze
Út 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
tel.: 14 111 nebo 224 234 101 www.dcnh.cz