prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 206 / 311 551 205 Umístění v nemocnici

Dětské oddělení

Na Dětské oddělení přijímáme pacienty v celém spektru pediatrie včetně dětí po úrazech a operacích. Díky dobré spolupráci s jinými odděleními pečujeme o děti po ortopedických, chirurgických, urologických, gynekologických a ORL výkonech.

 

Dětské oddělení se skládá ze tří částí.

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu

Jednotka intezivní péče intermeidálního typu zajišťuje komplexní péči na 6 monitorovaných lůžkách na dvou samostatných pokojích. Jsou zde hospitalizovány děti, které vyžadují intenzivní péči a dohled, např. po operačních výkonech či úrazech.

Standardní dětské oddělení

Standardní dětské oddělení disponuje 7 pokoji se samostatným sociálním zázemím. Celkový počet lůžek je 16. 

Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP)

V rámci České republiky ojedinělou a specifickou součástí Dětského oddělení je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018. Toto oddělení disponuje celkem 6 plně vybavenými lůžky na 6 samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Tento typ péče je součástí komplexní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

Moje dítě bude hospitalizováno

Úvodní vyšetření probíhá na příjmové ambulanci dětského oddělení, dále dle celkového stavu dítěte pokračuje na oddělení po uložení na lůžko.

Co s sebou?

•      občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte

•      průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)

•      přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte

•      osobní věci pro dítě i doprovod:

•      pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv

•      župan

•      přezutí (neklouzavé, pohodlné)

•      předměty osobní hygieny, plenky pro dítě

•      ručník

•      oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík

•      trvale užívané léky

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovázející osoba dítěte je hospitalizována v rámci oddělení, umožní-li to kapacita oddělení, tak na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění, hospitalizace doporovodu dítěte staršího šesti let je za poplatek 700,- Kč/noc.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně po osmé hodině, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav hospitalizovaných dětí a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme dle Charty práv hospitalizovaných dětí.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě dospělé osoby, návštěvy sourozenců či osob mladších 18 let řešíme vždy individuálně po domluvě a se souhlasem rodičů.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce či pacienta osobám, které zákonný zástupce či pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Informace poskytuje ošetřující či službu mající lékař.

Regulační poplatek

  • doprovod dítěte starší šesti let je hrazen 700,- Kč/ osoba / noc
  • Účet se platí v den propuštění na pokladně. 

MUDr. Mahulena Mojžíšová

/ Primářka dětského oddělení

 

Nejvyšší dosažené vzdělání

Název školy: Místo: Datum ukončení: Forma ukončení:
2. LF UK Praha 7/1997 promoce

Veškeré postgraduální vzdělání

Obor: Roky: Forma ukončení:
Pediatrie I. st 2000 atestace
Pediatrie II. st 2003 atestace
Intenzivní medicína 2008 atestace
Praktické lékařství pro děti a dorost 2012 specializovaná způsobilost
Dětské lékařství 2012 specializovaná způsobilost
Paliativní medicína 2017 specializovaná způsobilost

Odborné stáže

Odborný kurz 1998 Neonatology, Salzburg-Philadephia Seminar, Salzburg 1998
Odborný kurz 2004 -2005 Výcvikový program “Video na pomoc komunikaci v nemocnici-podpora
Komunikace mezi zdravotnickým personálem, rodičem a dítětem
Odborný kurz 2007 - 2008 Cyklus seminářů komunikačních a systémových teorií
Odborný kurz 2013 - 2014 Dobrovolnický výcvik mobilního hospice Cesta domů

Předchozí praxe

Název pracoviště: Kde: Od – do: Pozice:
Klinika dětské chirurgie FN Motol 1997 - 2011 ordinář pro pediatrickou intenzivní péči
Kardiocentrum FN Motol 1998 3měsíční stáž na JIP
Pediatrická klinika FN Motol 1999 10měsíční stáž
Neonatologie VFN Praha 2000 měsíční stáž na JIP
Ordinace PLDD MUDr. Nízká Praha 6 2005 - dosud 1 den v týdnu
Dětské oddělení Nemocnice Hořovice 2011 - 2012 zástupkyně primáře DO
Klinika dětské chirurgie FN Motol 2013 - 5/2015 ordinář pro pediatrickou intenzivní péči
Hospic Cesta domů   2014 - dosud externí pediatr mobilního hospice

Praxe v Nemocnici Hořovice

Datum nástupu: Název pozice: Od – do:
2011 Zástupkyně primáře dětského oddělení 2011 - 2012
od 1.6.2015 Primářka dětského oddělení  

Vědecká a pedagogická činnost (i odb. spolky)

Výuková činnost pro IPVZ
Výuka mediků na Klinice dětské chirurgie FN Motol

Členství v odborných společnostech

Pediatrická společnost ČLS JEP

- ČSPM ČLS JEP - předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče

- ČSARIM - Česká společnost anesteziologické resuscitace a intenzivní mediciny ČZS JEP

- Dštská pneumologická společnost ČZS JEP

Publikace

Komplikace plicních zánětů z pohledu dětské hrudní chirurgie: Mojžíšová M., Kokešová A., Konopásková K., Vyhnánek M., Svobodová T., Blažek D., Kynčl , M. Příloha zdravotnických novin věnovaná dětské pneumologii – 2009
Možnosti chirurgické léčby komplikovaných dětských pneumonií: Mojžíšová M., Kokešová A., Konopásková K., Vyhnánek M., Svobodová T., Blažek D., Kynčl M. Vox pediatrie – 2010
Možnosti chirurgické léčby komplikovaných dětských pneumonií: Mojžíšová M., Kokešová A., Konopásková K. Šnajdaur J., Rygl M., Vyhnánek M., Blažek D., Kynčl M., Svobodová T., Chromčák F., listopad 2011 Vox pediatriae
Pozdní manifestace brániční kýly: Konopásková K, Mojžíšová M, Kalousová J, Rygl M, Kuklová P, Kučerová K. Pediatrie pro praxi, 2010, 11(1).

Sborníky abstrakt

Surgical treatment of inflammatory lung processes, International Pediatric Respiratory and Allergy Congress, April 2001, Prague - accepted poster
Surgical treatment of inflammatory lung processes – kongres ERS Vídeň 2010
MODS u novorozence po resekci jater – kongres dětské intezivní medicíny a anestezie Bratislava 2008
Kongenitální cystická adenomatoidní malformace a kongenitální lobární emfyzém – kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie Brno 2009
Plicní sekvestrace u dětí – československý kongres dětských chirurgů Plzeň 2010
Kongenitální cystická adenomatoicní malformace a kongenitální lobární emfyzém – den dětské pneumologie 2009, Praha
Chirurgická léčba komplikovaných pneumonií v dětském věku – Festival kazuistik Luhačovice 2009
Plicní sekvestrace u dětí – den dětské pneumologie 2010, Praha
Kongenitální cystická adenomatoicní malformace a kongenitální lobární emfyzém – diagnozy na které musíme myslet – Festival kazuistik Luhačovice 2010
Chirurgická léčba komplikovaných pneumonií v dětském věku – den dětské pneumologie 2011,Praha
Iontová suplementace u pacientů s Hirschsprungovou chorobou – Festival kazuistik Luhačovice, 2013
Břišní compartment syndrom po operaci gastroschízy – kongres děstké intenzivní medicíny a anestezie Chopok, SR, 2014
Cesta domů – Festival kazuistik Luhačovice 2015

 

Kontakt

  • 311 551 201