prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 208 Umístění v nemocnici

Dětská následná intenzivní péče

Oddělení následné a intenzivní péče pro děti - NIP poskytuje multidisciplinární chronickou intenzivní a resuscitační péči dětem všech věkových skupin, kteří jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocní. Jde o děti s různým typem diagnóz chronicky ovlivňujících základní životní funkce, jejichž podpora je v různém stupni nadále nutná. Jsou to děti například po těžkém polytraumatu s přetrvávajícími následky, kraniocerebrální poranění s následným ovlivněním činnosti mozku a s různou hloubkou poruchy vědomí až po stupeň vigilního kómatu, genetické vady, ale i dětští onkologičtí pacienti v terminálním stadiu, kde možnosti léčby byly již vyčerpány.

Pod vedením primáře MUDr. Daniela Blažka je na oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti poskytována multidisciplinární chronická intenzivní a resuscitační péče dětem všech věkových skupin, kteří jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocní.
Jde o děti s různým typem diagnóz chronicky ovlivňujících základní životní funkce, jejichž podpora je v různém stupni nadále nutná. Jsou to děti například po těžkém polytraumatu s přetrvávajícími následky, kraniocerebrální poranění s následným ovlivněním činnosti mozku a s různou hloubkou poruchy vědomí až po stupeň vigilního kómatu, poranění horní části míchy s nemožností spontánní ventilace, dále spektrum neurologických diagnóz, genetické vady, vrozené nevyléčitelné vady metabolizmu, ale i dětští onkologičtí pacienti v terminálním stadiu, kde možnosti léčby byly již vyčerpány.

Pracoviště je vybaveno nejmodernější zdravotnickou technikou, jako jsou ventilátory pro umělou plicní ventilaci, monitoring širokého rozsahu, včetně monitorace mozkových funkcí, arteriálního tlaku, infuzními pumpami, dávkovači, apod.
Kromě dokonalého vybavení zdravotnickou technikou má oddělení k dispozici velké množství kompenzačních pomůcek pro nastavení dokonalého komfortu dítěte na lůžku, včetně aktivních antidekubitních matrací.
Je zde poskytována kvalitní vysoce specializovaná ošetřovatelské péče odpovídající současným vědeckým poznatkům v oboru ošetřovatelství s interdisciplinárními znalostmi, dovednostmi a postoji.

Na oddělení je možnost návštěv v jakoukoliv denní dobu a neomezeně. Pro pohodlí návštěvy je na každém pokoji polohovací křeslo a možnost využití sociálního zařízení, které je součástí pokoje.

Pobyt rodinných příslušníků a známých u dítěte se vždy se řídí pokyny zdravotnického personálu.

U dětí je zakázáno svévolně nepoužívat jakékoliv hygienické potřeby, masti, kompenzační pomůcky apod. Vše je nutné zkonzultovat se sestrou pečující o dítě.

Návštěvy se rozhodně nesmějí jakkoliv dotýkat přístrojové techniky u lůžka dítěte.

Je nutné dbát pokynů, rad a doporučení lékařů a sester oddělení.

Na oddělení je zakázáno vnášet živé květiny.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.