prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 553 009 / 311 553 030 - 031 Umístění v nemocnici

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Součástí chirurgického oddělení je IBD centrum (centrum pro nemocné s nespecifickými záněty střevními). Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). IBD centrum poskytuje komplexní chirurgickou i gastroenterologickou péči o nemocné s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou z celé republiky. Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení (více než 60 lůžek) je nově otevřeno po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzívní péči, jsou hospitalizování na 15 moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na 4 lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu jsou specializované poradny dle rozpisu. Za významné považujeme kontinuální vzdělávání chirurgů i sester a sledování výsledků chirurgické léčby a její kvality.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku – s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a náledná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

Urologický výkon - Vasektomie: 12 000 Kč

24 hodinová akutní chirurgická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 553 015

Právě ordinuje: Akutní ambulance - neodkladná péče, Akutní chirurgická ambulance - úrazová, Akutní interní ambulance, Akutní neurologická ambulance

Důležité informace

Chirurgická ambulance je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách přízemí polikliniky – levé křídlo.

Chirurgická ambulance UPS – zajišťuje ošetření a příjem akutních pacientů, odběry krve k vyšetření, provedení EKG vyšetření, klinické vyšetření odborným lékařem, zajištění další diagnostické péče ve spolupráci s ostatními obory nemocnice. Dále zajišťuje ambulantní ošetření úrazů v prvním kontaktu včetně otevřených ran a zlomenin, kromě zlomenin spojených s kraniocerebrálním poraněním a zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu.
Příjmová chirurgická ambulance – zajišťuje příjem pacientů k plánovaným operačním i neoperačním terapeutickým a diagnostickým výkonům.
Všeobecná chirurgická ambulance – zajišťuje terapii a dispenzarizaci pacientů ambulantních i následnou péči o pacienty propuštěné z chirurgického oddělení. Zajišťuje péči o úrazy ošetřené prvotně na příjmové chirurgické ambulanci, převazy ran a řešení komplikací jejich hojení, péče o pacienty po operačních výkonech, dispenzarizace a terapie pacientů se zlomeninami pohybového aparátu, kontrolní vyšetření pacientů s bolestmi břicha, plánování diagnostické péče a konsultace výsledků vyšetření ve spolupráci s ostatními odděleními, plánované drobné ambulantní výkonu na sálku chirurgické ambulance.
Traumatologická ambulance - poskytuje specializovanou péči a dispenzarizaci pacientů po operačním řešení úrazů pohybového aparátu či konzervativním léčení komplikovaných zlomenin.
Proktologická ambulance – vyšetřuje, poskytuje specializovanou péči dispenzarizuje pacienty s onemocněním anorekta, provádí anoskopie, rektoskopie, drobné operační výkony v oblasti konečníku, například ošetření hemeroidů hemeronem, indikace k operačním výkonům anorekta v celkové anestesii na operačním sále, v úzké spolupráci s endoskopickou ambulancí zajištění časného termínu endoskopického vyšetření tlustého střeva – koloskopie.
Cévní ambulance – poskytuje specializovanou péci a dispenzarizaci pacientů s cévním onemocněním, péči o pacienty po cévních rekonstrukcích.
Onkochirurgická ambulance – zajišťuje specializovanou péči a dispenzarizaci pacientů po chirurgických operačních výkonech pro maligní onemocnění s výjimkou onemocnění mléčné žlázy.
Ambulance hojení chronických ran

Ordinační doba

24 hodinová akutní chirurgická ambulance
Den Hodiny
Akutní ambulance - neodkladná péče Po-Ne :00 – 24:00
Akutní chirurgická ambulance - úrazová Po-Ne :00 – 24:00
Akutní interní ambulance Po-Ne :00 – 24:00
Akutní neurologická ambulance Po-Ne :00 – 24:00
1