prohlédnout si oddělení ×

Centrální sterilizace

Oddělení Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště Nemocnice Hořovice. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Cílem oddělení Centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.

 

Oddělení Centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí a provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro soukromé subjekty.

Předmětem činnosti oddělení Centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony, (komplexní předsterilizační příprava, parní sterilizace) a výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek.


Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí tyto úkony:

 • Dezinfekce, mechanická očista a speciální ošetření zdravotnických prostředků.
 • Dezinfekci, mechanickou očistu a speciální ošetření zdravotnických prostředků v automatických mycích strojích s nastavitelnými a hlídanými parametry. Strojové mytí probíhá v uzavřeném systému s využitím termochemické nebo termické dezinfekce. Kontrola kvality předsterilizační přípravy je prováděna stěry ze zdravotnických prostředků po provedené očistě. Vyhodnocení stěrů provádí laboratoř Synlab se sídlem v Praze.
 • Kompletování operačního instrumentária do souprav, které provádí erudované sestry.
 • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovaně použitelných. Zaměstnanci jsou odborně vyškolení o jejich správném výběru a způsobu použití.
 • Sterilizaci vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků. Sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára, která předává tepelnou energii kondenzací na ZP. Jedná se o mokrý sterilizační proces.
 • Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory.

 

Poskytované služby jsou prováděny ve všední dny v době od 6:00 do 22:00 a o víkendu od 7:00 do 13:00 hod.


Příjem dekontaminovaného materiálu:

 • ve všední dny:

6:00 – 6:50

8:00 – 11:45

14:00 – 15:50

 

 • o víkendech a svátcích:

7:00 – 8:00

 

Výdej sterilního materiálu:

 • ve všední dny:

7:00 – 8:00 

12:00 – 14:00

16:00 – 20:00 

 • o víkendech a svátcích:

11:00 – 13:00

Bc. Lenka Hříbalová

/ Vedoucí sestra oddělení sterilizace

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • VŠ zdravotníctva sv. Alžbety – Příbram - 2018
 • Střední zdravotnická škola Praha 1989-1993

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • Speciální kurz pro desinfekci a sterilizaci - ÚVN Praha r. 2012

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • vedoucí sestra centrální sterilizace - 2014 - dosud
 • sestra pro sterilizaci - 2005 - 2014
 • sestra na chirurgickém odd. - 2000 - 2005

 Předchozí praxe:

 • Nemocnice na Františku –sestra pro anestezii - 1994-1995  
 • ÚVN Praha nástupní praxe odd. ARO - 1993-1994 

Kontakt