prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 111 Umístění v nemocnici

Centrální příjem

Poskytuje kvalitní a profesionální péči pro pacienty, u kterých je předpoklad k hospitalizaci. Jedná se o pacienty přivezené vozy RZP nebo pacienty s náhle vzniklou závažnou poruchou zdraví či zhoršením chronických obtíží. Pacienti přicházejí sami nebo na základě doporučení svého praktického či jiného ošetřujícího lékaře. Oddělení centrálního příjmu nenahrazuje funkci lékařské služby první pomoci - LSPP.

Za provoz oddělení po organizační stránce zodpovídají vedoucí lékař a sestra. Odbornou lékařskou péči zajišťují přivolaní lékaři z jednotlivých oddělení dle příslušné odbornosti (interna, neurologie, chirurgie). Pořadí pacientů určuje lékař, přednostně jsou ošetřováni pacienti přivezení vozem RZP a pacienti v akutním stavu. Méně akutní stavy mohou tedy na ošetření čekat.

Prostory centrálního příjmu jsou rozděleny do několika částí, dle odborností.

 • Interní ambulance
 • Neurologická ambulance
 • Chirurgická ambulance
 • Expektační místnost - slouží ke sledování a ošetřování pacientů do doby rozhodnutí o příjmu, překladu či propuštění

Co vzít na Centrální příjem s sebou?

 • platný průkaz zdravotního pojištění
 • doporučení od praktického lékaře
 • doporučení od lékaře specialisty
 • seznam užívaných léků
 • průkaz diabetika nebo jiný speciální zdravotní průkaz (implantáty, kardiostimulátor, náhrada chlopně aj.)

MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans

/ Vedoucí lékař Centrálního příjmu

Lékař neurologické ambulance
Současnost

 • lékař neurologického oddělení Nemocnice Hořovice
 • vedoucí lékař centrálního příjmu Nemocnice Hořovice
 • předseda Čestné rady OS ČLK pro Prahu 6


Praxe

 • 6/14 - dosud : vedoucí lékař centrálního příjmu Nemocnice Hořovice
 • 2013 - dosud : lékař neurologického oddělení Nemocnice Hořovice
 • 2008 - dosud : předseda Čestné rady OS ČLK pro Prahu 6
 • 2005 - 2012 : neurolog ÚLZ Praha


Vzdělání:

 • 2011 - specializovaná způsobilost z neurologie
 • 2006 - dosud - postgraduální studium biomedicíny
 • 2005 - UK 3.LF v Praze, všeobecné lékařství s preventivním zaměřením
 • 2004 - UK FTVS v Praze, magistr fyzioterapie
 • 1999 - UK 3.LF v Praze, bakalář fyzioterapie
 • 1996 - Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech


Členství v odborných společnostech:

 • Neurologická společnost ČLS JEP
 • Společnost pro neurovědy ČLS JEP


Odborné zaměření:

 • otoneurologie
 • bolesti hlavy
 • vertebrogenní onemocnění a funkční poruchy hybného systému
 • léčba bolesti
 • extrapyramidová onemocnění
 • demence

 

Kontakt

 • 311 559 031

Ordinační doba

Neurologická ambulance
Út, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
St, Pá 13:00 – 15:00