Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

IX.Berounský rehabilitační den

Místo konání:

HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

1. 10. 2020

Zobrazit pozvánku

Vážení hosté, 

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsme rozhodli letošní IX. ročník Berounského rehabilitačního dne, plánovaný na 1. 10. 2020, přesunout na jiný termín. Věříme, že uvedené pochopíte, a budeme se těšit na setkání, jakmile to situace dovolí. O novém termínu Berounského rehabilitačního dne vás budeme informovat. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

 

Za organizační výbor: prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzala Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

 

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA A TERAPIE VERTEBROGENNÍCH PORUCH

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 

POŘADATEL

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty Rehabilitační nemocnice Beroun


DATUM KONÁNÍ
1. října 2020


MÍSTO KONÁNÍ
HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.


KONTAKTNÍ TELEFON: 311 745 262 (Lada Müllerová)

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena kreditními body ČLK.
Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici jsou dvě parkoviště u hotelu s omezenou kapacitou. 

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Letošní konference je bez poplatku, proto prosím neváhejte a zašlete nám Vaši registraci.

REGISTRACE NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ BYLA UKONČENA. KAPACITA BYLA NAPLNĚNA.