Důležité informace COVID-19

Informace pro COVID-19 pozitivní rodičky či rodičky v karanténě

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme těhotné klientky, které se rozhodly rodit v naší  porodnici, aby nás ​předem informovali ohledně jejich diagnostikované pozitivity na COVID-19, nařízené karanténě  či o jakémkoliv rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou. Tuto skutečnost můžete oznámit na telefonním čísle 14500 pod předvolbou „6 – pohotovostní linka porodních sálů“. Důvodem této apelace je současný stav, kdy epidemie nabývá na ​intenzitě, a je nutné preventivně chránit jak personál naší porodnice, tak i ostatní maminky po porodu.  Je dále potřeba, pokud porod bude pravděpodobně probíhat v době Vaší izolace/karantény, informovat současně i praktického dětského lékaře, u kterého jste nahlášeni, zvláště při ambulantním porodu. 

K této situaci jsme pro Vás připravili informovaný souhlas, který je vhodné si prostudovat.  V dokumentu jsou vyspecifikovány možnosti péče o Covid-19 pozitivní matku a novorozence, které jsme schopni uskutečnit v rámci naší porodnice. Po porodu společně zvolíme nejoptimálnější možnost péče dle zdravotního stavu matky a dítěte. 

IS_NH_NEO_04_Novorozenec_SARS_CoV2_pozitivní_matky_v01.pdf

Omezení návštěv

Na oddělení gynekologie je zákaz návštěv, vyjma se souhlasem primáře oddělení nebo ošetřujícího lékaře. Na oddělení šestinedělí jsou návštěvy povoleny pouze pro otce dítěte v době 14:00 - 16:00 každý den.
Děkujeme všem za respektování těchto pravidel a omezení, čímž nám pomůžete zachovat příznivý vývoj epidemie a omezit ohrožení pacientů a personálu nemocnice.

Příjem k porodu

Rodičky vstupují do nemocnice cestou přes centrální příjem. Odtud vás může doprovodit na oddělení doprovázející třetí osoba, kterou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Klientkám při příjmu k porodu bude proveden antigenní stěr na detekci Covid-19, jehož výsledek je znám do 30 minut od odběru.

Ambulantní porod

Pokud je novorozenec donošený, dobře se adaptující, je možnost využít ambulantního porodu. Maminku i s miminkem propouštíme již po 6 hodinách, ale pouze mezi 8 - 18 hod., v nočních hodinách miminko domů nepropouštíme. Propuštění je s negativním reverzem.

Roušky/ústenky

V ideálním případě by měla mít budoucí maminka po celou dobu zakryté dýchací cesty ústenkou/rouškou. Je však pochopitelné, že může během porodu nastat situace, kdy ji budete potřebovat sundat. Vše je na domluvě s personálem porodnice. Doprovázející osoba musí být vybavena také chirurgickou rouškou a rukavicemi.

Bonding

V této situaci kontinuální dvouhodinový bonding je možný pouze za přítomnosti doprovázející třetí osoby. Pokud doprovázející osoba není přítomna, zůstáváme po porodu určitou dobu s maminkou a časný bonding s přiložením miminka provádíme. Následně miminko uložíme na lůžko s monitorem životních funkcí vedle maminky, která ho může po celou dobu držet za ruku, dotýkat se ho, hladit ho. Snažíme se na porodní sál vracet a celý proces opakovat.

Během hospitalizace

Prosíme, abyste měli s sebou dostatečnou zásobu roušek - ústenek, pokud vám bude během hospitalizace ústenka chybět, obraťte se prosím na personál.

Vyšetření pro novorozence

V souvislosti s epidemiologickou situací v naší zemi se může v současné době  stát, že Váš praktický lékař pro děti a dorost, kterého jste si vybrali, bude vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek ordinovat v omezeném režimu. Po propuštění z porodnice je žádoucí, aby Vaše miminko lékař nejpozději do 3 dnů viděl.

Pravidelné kontroly jsou často potřebné i v následujících týdnech po narození. Nabízíme proto možnost vyšetření Vašeho děťátka v rámci ordinace PLDD u nás v nemocnici a to vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 311 551 209 či 1218.
Domluvená vyšetření jsou přesně na předem domluvený čas - každý všední den od 7.45 do 12hodin tak, abychom co nejvíce omezili kontakt s dalšími pacienty v čekárně.