Důležité informace COVID-19

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci související s šířením onemocnění COVID-19, platí zákaz návštěv na všech odděleních Nemocnice Hořovice.

Výjimka platí:

  • pro přítomnost jedné osoby u porodu.
  • ohlášené návštěvy otců/jiné osoby ve společném soužití na oddělení šestinedělí mezi 14:00 – 16:00 hodinou a to v počtu jedna osoba u matky.
  • doprovody jsou povoleny jen u dětí, imobilních nebo nesvéprávných osob jdoucích na vyšetření, ošetření nebo k hospitalizaci, v počtu jedné osoby.
  • další individuální výjimky může povolit jen primář oddělení či ošetřující lékař pacienta, přičemž návštěva může být povolena pouze jedné osobě na vícelůžkovém pokoji.

I u výjimek z návštěv a doprovodů platí zákaz vstupu, pokud tato osoba bude mít teplotu, kašel nebo jiné příznaky respiračního onemocnění či bude v karanténě.
Upozorňujeme, že stále platí povinnost mít zakryté dýchací cesty rouškou či ústenkou při vstupu do nemocnice. V případě, že Vaše rouška není v dobrém stavu, můžete si zakoupit novou v prostorách centrálního příjmu v rouškomatu.

Všichni příchozí mají povinnost nosit respirátor ve všech prostorách nemocnice a lékárny.