Důležité informace COVID-19

RT-PCR testy I Antigenní testy

Pro objednání na antigenní nebo RT-PCR test kontaktujte naší klientskou linku nebo využijte rezervační portál na covid.altoa.cz

COVID-19 LINKA
+420 725 101 101

 

Plánované a akutní příjmy

Akutním příjmům bude proveden antigenni test, plánované příjmy musí podsoupit antigenni test v odběrové buňce na parkovišti před nemocnicí.

Návštěvy jsou povoleny

Návštěvy mají povinnost ochrany dýchací cest respirátor/nanorouška (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének po celou doby návštěvy u hospitalizovaného pacienta.
Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše jedné osoby.
Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška. 
Navštěvující osoba musí provádět hygienickou dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během svého pobytu v nemocnici.
Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva pouze jednoho pacienta v jednom čase.​
Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky zcela odezn​​í.

Po návratu ze zahraniční dovolené, zejména, pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme s návštěvou nejméně 3-5 dní počkat. ​

Přítomnost osob při porodu

Přítomnost osob při porodu již nevyžaduje žádné personální omezení související s onemocněním COVID-19, tzn. přítomnost nejvýše dvou osob doprovázejících rodičku.

Informace pro COVID-19 pozitivní rodičky či rodičky v karanténě

Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme těhotné klientky, které se rozhodly rodit v naší  porodnici, aby nás ​předem informovali ohledně jejich diagnostikované pozitivity na COVID-19, nařízené karanténě  či o jakémkoliv rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou. Tuto skutečnost můžete oznámit na telefonním čísle 14500. Je potřeba, pokud porod bude pravděpodobně probíhat v době Vaší izolace/karantény, informovat současně i praktického dětského lékaře, u kterého jste nahlášeni, zvláště při ambulantním porodu. 

K této situaci jsme pro Vás připravili informovaný souhlas, který je vhodné si prostudovat. V dokumentu jsou vyspecifikovány možnosti péče o Covid-19 pozitivní matku a novorozence, které jsme schopni uskutečnit v rámci naší porodnice. Po porodu společně zvolíme nejoptimálnější možnost péče dle zdravotního stavu matky a dítěte. 

IS_NH_NEO_04_Novorozenec_SARS_CoV2_pozitivní_matky_v01.pdf

RT-PCR testy I Antigenní testy

Rezervační portál pro objednání zde.

Očkování

Očkování vakcinami proti COVID-19 byla v NH ukončeno.