×

Kontakt na oddělení

Umístění v nemocnici

Soukromé ambulance

Ambulance rehabilitačního lékařství

Kontakt na ordinaci: 311 555 503

Důležité informace

Vyšetření pacientů v této odborné ambulanci je dostupné na vlastní žádost po objednání, nebo s vyplněným doporučením od obvodního, nebo ambulantního lékaře specialisty.

Ambulantní péče je zajištěna lékařem s atestací v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny, kurzem myoskeletální medicíny a atestací z chirurgie.

Ambulantní fyzioterapie se skládá z pracovišť:

Vodoléčba – vířivky, termoterapie a tekutý parafín
Elektroléčba – aplikace fyzikálních procedur : diadynamické proudy, interferenční proudy, galvanické proudy, terapeutický ultrazvuk, laseroterapie, přístrojová lymfodrenáž, magnetoterapie
Cvičebny I – IV
Dětský tělocvik I.
Dětský tělocvik II. Umístěný v prostorách dětských ambulancích
Dětská fyzioterapie

Vzhledem k nárůstu dětských pacientů z okolních regiónů došlo k rozšíření dětské rehabilitaci z jedné na dvě fyzioterapeutky.

Dětský tělocvik I.

Ordinace se nachází v suterénu oddělení fyzioterapie.  Poskytujeme zde péči našim nejmenším pacientům. Často dochází k návaznosti vedené rehabilitace, která byla již zahájena na našem neonatologickém oddělení. Úzce spolupracujeme s lékaři neonatologického oddělení, dětským neurologem a s praktickými lékaři pro děti a dorost. Hlavním cílem je co nejlepší ovlivnění jak motorického tak i mentálního vývoje dítěte. Většinou se jedná o dlouhodobě vedenou rehabilitaci, proto je nezbytná spolupráce s rodiči, protože ti jsou nedílnou součástí dobře vedené terapie.

 


Dětský tělocvik II.

Ordinace se nachází v přízemí, na dětském oddělení. Poskytujeme zde péči pro děti od 0 – 19 let a to především poúrazových stavech, ortopedických vad hrudníku, skoliózách nebo při bolestech souvisejících s vývojem páteře. Vzhledem k tomu , že se nejedná o dospělé pacienty, je zde důležitá edukace rodičů.

Používané techniky  a metodiky

Individuální léčebná tělesná výchova – analytické cvičení
Individuální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu (Kabath, PNF, Bobath, Vojta)
Metodika neurovývojová (Vojta)
Nápravný tělocvik dětí  
Mobilizace
Měkké techniky
Hluboký stabilizační systém
Senzomotorická cvičení
Metoda Mojžíšové
Metoda McKenzie
Metoda R. Brunkow
Kineziotaping
Reflexní masáže

Umístění v nemocnici – Suterén